Maviş Güneşer’in yeni albümü “Ax De Vaji” çıktı

Maviş Güneşer’in “Ax De Vaji/Ah hadi Söyleyeyim” isimli albümü Metin – Kemal Kahraman düzenlemeleri ve 118 sayfalık kitapçığıyla yayınlandı.

2002 yılından beri Meyman, Çeveré Hazaru, Saé Moru, Oğul gibi Metin – Kemal Kahraman çalışmalarından sesini tanıdığımız Maviş Güneşer, Ax de Vaji/Ah hadi Söyleyeyim” isimli yeni albümüyle ikinci solo albümünü yayınlamış oldu. Maviş Güneşer’in ilk albümü “Keje” 1999 yılında Sozdar sanatçı adıyla yayınlanmıştır.

DERSİM’İN AĞITLARI

Metin-Kemal Kahraman düzenlemeleriyle, toplam 8 eserin yer aldığı yeni albümde, geleneksel Dersim ağıtlarından örnekler belli bir sistematik dahilinde anlaşılmaya ve icra edilmeye çalışılmış.

“Dersim Politik Ağıtları” alt başlığıyla yayınlanan bu albümde de son 100 yılda devletler arası savaşlarda veya devletle yaşanmış çatışmalarda ölmüş kişilere yakılan ağıtlar yer alıyor. Bu yaklaşımla I.Dünya Savaşı’ndan başlayarak son 100 yıllık Dersim politik tarihi ağıtlar üzerinden okunmaya çalışılmış. Albümde I. Dünya Savaşı’nın farklı cepheleri olarak Çanakkale Savaşı ve Osmanlı-Rus Savaşı’na ilişkin 1’er ağıt; 1937-38 katliamına ilişkin 4 ağıt, son olarak da 1994’daki köy boşaltma süreci ve baraj projelerinin yıkımına tanıklık eden 1’er ağıt yer alıyor.