Mayıs’ta 5’i çocuk en az 146 işçi kazalarda yaşamını yitirdi
05.06.2017 14:26 ÇALIŞMA YAŞAMI
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre Mayıs ayında aralarında 15-17 yaşındaki çocuk işçilerin de bulunduğu 146 işçi yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre Mayıs ayında aralarında 15-17 yaşındaki çocuk işçilerin de bulunduğu 146 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda 2017 yılının ilk beş ayında ölen işçi sayısı 741 olurken hükümetin “İş Sağlığı ve Güvenliği” sloganıyla açıkladığı Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı eleştiriliyor.

İSİG’in “Mayıs ayı iş cinayetleri raporu” adı verilen raporunda hükümetin 13 Mayıs’ta Çalışma Hayatında Milli Seferberlik Programı’nın ikinci dört aylık teması ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ olarak belirlediği hatırlatılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, programı çok sayıda iş kazasıyla gündeme gelen 3. havalimanı inşaatında açıkladığına yer verilen İSİG raporunda, hükümetin grevlerin ertelenmesini "milli güvenlik sorunu" olarak tanımladığına dikkat çekildi ve "Devletin en tepesinin bu sözleri kullandığı bir ortamda hangi işçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri talep edebilir ki?” görüşü savunuldu.

Raporda işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için alınması gereken önlemler şöyle sıralanıyor:
1- İş cinayetlerinin önlenmesi, sağlıklı ve güvenli çalışmanın ön koşulu işçi katılımıdır. İşçiler ancak sendikalaşarak bunu sağlayabilir.
2- İşyerlerinin çoğunda işçi sağlığı ve güvenliği kurulları bulunmuyor. Olanlarda bu kurullar toplanmayabiliyor veya işçi temsilcileri ses çıkaramıyor. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları her işyerinde bulunmalı, işler hale getirilmelidir.
3- İşyerlerinde işçilere keyfi bir biçimde iş tanımı dışında işler yaptırılıyor. Çalışma saatleri günde 10-12 saate ulaşıyor. Mesai ücretleri, izin hakları vb. verilmiyor. Özellikle taşeron işçiler bu koşullarda çalışırken şimdi taşerona rahmet okutacak kiralık işçilik gibi kölelik uygulamaları getiriliyor.
4- İş cinayetlerinin sorumlusu patronlar, bürokratlar ve siyasiler yargılanmıyor. Yargılananlar ise örneğin Soma davasında olduğu gibi “ben yapmadım fetö yaptı” diyerek adeta işçilerle dalga geçiyor.

Mayıs ayında en az 146 işçi öldü

Raporun iş cinayetleri başlığı altında sıralanan iş kazasından ölümler bölümünde 146 emekçinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Yaşamını yitiren 146 emekçinin 113’ünün işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 28’inin çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden ve 5’inin de esnaflardan olmak üzere 33’ünün kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluştuğu vurgulanıyor.

Raporda, Mayıs ayında iş kazalarında ölenlerin yaş gruplarına göre dağılımını, 5 işçi 15-17 yaş grubunda; 19 işçi 18-27 yaş grubunda; 68 işçi 28-50 yaş grubunda; 36 işçi 51-64 yaş grubunda; 8 işçi 65 yaş ve üstü yaş grubunda ve yaşını bilinmeyen/öğrenilemeyen 10 yaşamını yitirdiği dile getiriliyor.

Raporda aralarında kalp krizi ve intihar gibi nedenlerin de olduğu iş kazalarındaki ölümlerin nedenleri şöyle sıralanıyor.

Ezilme, göçük nedeniyle 33; trafik, servis kazası nedeniyle 26; yüksekten düşme nedeniyle 24; kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 18; silahlı şiddet nedeniyle 10; intihar nedeniyle 8; yıldırım düşmesi nedeniyle 8; zehirlenme, boğulma nedeniyle 4; elektrik çarpması nedeniyle 3; kesilme, kopma nedeniyle 3; nesne çarpması, düşmesi nedeniyle 2; patlama, yanma nedeniyle 1 ve diğer nedenlerden dolayı 6 işçi yaşamını yitirdi.

Raporda Mayıs ayında 53 kentte iş kazasından ölümlerin yaşandığı belirtiliyor. Ölümlerin işkollarına göre dağılımı da şöyle aktarılıyor:

Tarım, orman işkolunda 37; inşaat, yol işkolunda 30; taşımacılık işkolunda 23; ticaret, büro işkolunda 15; madencilik işkolunda 7; metal işkolunda 6; konaklama, eğlence işkolunda 6; belediye, genel İşler işkolunda 5; sağlık, sosyal hizmetler işkolunda 4; ağaç, kâğıt işkolunda 3; petro-kimya, lastik işkolunda 2; çimento, cam işkolunda 2; savunma, güvenlik işkolunda 2; gıda, şeker 1; tekstil, deri 1; enerji işkolunda 1 ve çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 1 işçi yaşamını yitirdi.

mayis-ta-5-i-cocuk-en-az-146-isci-kazalarda-yasamini-yitirdi-297600-1.mayis-ta-5-i-cocuk-en-az-146-isci-kazalarda-yasamini-yitirdi-297601-1.mayis-ta-5-i-cocuk-en-az-146-isci-kazalarda-yasamini-yitirdi-297602-1.mayis-ta-5-i-cocuk-en-az-146-isci-kazalarda-yasamini-yitirdi-297603-1.