MEB'den mülakata Danıştay ayarı: Belirleyici yine mülakat
11.04.2018 08:25 EĞİTİM

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN [email protected]

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), KHK’lerle yürürlüğe konulan ve sözleşmeli öğretmenlerin istihdamını düzenleyen mülakat sisteminde değişikliğe gitti. Danıştay’ın, “sözlü sınav adı altında mülakat yapılması hukuk dışıdır” tespitinin ardından harekete geçen MEB, 14 Nisan’da gerçekleştirilmesi planlanan sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin yürürlükte olan yönetmeliği güncelledi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, sözlü sınav ile mülakatın farklı şeyler olduğunu vurgulaması üzerine yapılan değişiklikle sınava çağrılan adaylara eğitim bilimleri ve genel kültür alanlarından da soru sorulması kararlaştırıldı.

Sınavdan üç gün önce…
MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, üç gün sonra başlayacak olan 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınavına ilişkin Türkiye genelindeki sınav komisyonlarına bir yazı gönderdi. Yazıda, Danıştay’ın yürütmenin durdurulması kararı hatırlatılarak, “Bakanlığımızca, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11’inci maddesinde değişiklik yapılmıştır” denildi. Sözlü sınava çağrılan adayların bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü gibi konulardan teste tabi tutulacağını belirten Bakanlık, yönetmeliğin dava konusu olan kısmında yapılan değişikliği şöyle ifade etti: “Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun “7.Sözlü Sınav” başlıklı 7.3. maddesi, ‘Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir’ şeklinde değiştirilmiştir.”

Değerlendirme ölçütleri değiştirildi
Danıştay’ın kararı gereği, “Sözlü Sınav Değerlendirme Formu” da yeniden düzenlendi. MEB, daha önce belirlediği dört konu başlığına, “Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür Bilgisi” başlıklarını da ekledi. Öğretmen adaylarının değerlendirildiği ve mülakatta ölçülen, “Topluluk Önünde Temsil Yeteneği ve Eğitimcilik Nitelikleri, Bilimsel ve Teknolojik Gelişmelere Açıklığı, İletişim Becerileri, Özgüveni ve İkna Kabiliyeti, Bir Konuyu Kavrayıp Özetleme, İfade Yeteneği ve Muhakeme Gücü” başlıkları 100’lük puan sisteminin 80’ini oluştururken “liyakati ölçen” Eğitim Bilimleri ve Genel Kültür başlıklarına yalnızca 20 puan verildi.

Komisyona puanlama talimatı
MEB’in sözlü sınav öncesinde sınav komisyon başkanları ile Ankara’da toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Atamalarda sözlü sınavı esas almaktan geri adım atmayan MEB, “liyakat ve adalet” eleştirilerine karşın sınav komisyonlarını uyardı. Bakanlık bürokratlarının komisyon başkanlarına, sözlü sınavlarda öğretmen adaylarına KPSS’de aldıkları puanların en fazla artı veya eksi 3 puan düzeyinde değerlendirme yapılarak puan verilmesi talimatı verildiği ileri sürüldü.

MEB’in zorunlu kaldığı için yönetmeliği değiştirdiğini söyleyen Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan, değişikliği şöyle değerlendirdi: “MEB, Danıştay’ın kararının gereğini yerine getirdi. Bu doğru bir tutum değil. Bakanlık zaten bizim kabul etmediğimiz sözleşme yöntemini kullanarak öğretmen alıyor. Bu yöntemle öğretmen alırken de öğretmenlerin alan bilgisiyle ilgili herhangi bir değerlendirmeye ihtiyaç duymuyor. Danıştay bunun mesleğin özelliklerine uygun olmadığına karar verince de oraya eğitim bilimleri ile ilgili bir bölüm eklendi. Bizim buradaki temel eleştirimiz hala devam ediyor. Sözleşmeli öğretmen alımında, mülakatla öğretmen alımında mesleki yeterlilik yerine siyasal yakınlık aranır oldu. Eğitim Sen olarak öğretmenlerin kadrolu bir şekilde güvenceyle çalıştırıldığı bir istihdam biçiminin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için mücadelemizi sürdüreceğiz.”