Metal işçilerinden manifesto: Güvenceli iş insanca yaşam!
29.05.2018 10:12 SİYASET
Birleşik Metal-İş, yayımladığı manifestoda, seçime girecek tüm parti ve adaylardan emek düşmanı politikalara son vermesini, sendikal örgütlenme ve grev hakkının önündeki engelleri kaldırmasını istedi

YAĞMUR ÖZTÜRK

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası, 24 Haziran seçimleri öncesi işçi ve emekçilerin seçime girecek tüm partilerden ve adaylardan taleplerini içeren bir manifesto yayımladı. Sendikanın Bilim ve Dayanışma Kurulu’nda yer alan 30’a yakın uzman ve akademisyenin katkılarıyla hazırlanan manifesto, dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
İstanbul Taksim’de yapılan toplantıda konuşan Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, AKP hükümetlerinin yıllardır sürdürdüğü liberal politikalar nedeniyle ülkenin hızla bir krize doğru sürüklendiğine dikkat çekerek, “Bu krizin faturasını emekçilerin kıdem tazminatı hakkına göz koyarak, esneklik uygulamalarını tek çıkar yol olarak dayatarak, işçilerin örgütlü iradesini grev yasakları ve işçileri zapturapt altına alan sendikal düzenle aşmaya heves edenlere izin vermeyeceğiz” dedi.

Türkiye’nin 24 Haziran’da tarihinin en kritik seçimlerinden birine gireceğini vurgulayan Serdaroğlu, milyonlarca işçi ve emekçi adına adaylardan taleplerini sıraladı. Bu taleplerden bazıları şöyle:

Zorunlu arabuluculuk ve BES kaldırılmalı
»Krizin maliyetinin kamuya yıkılmasının önüne geçilmelidir.

»İşçinin haklarından feragat etmesi temelinde şekillenen zorunlu arabuluculuk uygulaması derhal son bulmalıdır.

»Emeklilik yaşı kademeli olarak düşürülmeli, emeklilikte yaşa takılanların mağduruyetleri giderilmeli ve emekli maaşları insanca yaşanabilir bir düzeye yükseltilmelidir. Zorunlu BES uygulamasına derhal son verilmelidir.

Vergide adalet
»Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır.

»Vergi dilimleri yeniden düzenlenmeli, vergide “çok kazanandan çok, az kazanandan az” ilkesi hayata geçirilmelidir.

İş güvencesi, sendikal haklar, grev hakkı
»İş güvencesinin kapsamı genişletilmeli, esnek ve güvencesiz çalışmayı kolaylaştıran taşeron çalıştırma, kiralık işçilik ve sözleşmeli personel uygulamalarına son verilmelidir. Özel istihdam büroları kapatılmalıdır.

»Başta grev hakkı olmak üzere sendikal haklar önündeki tüm engeller kaldırılmalıdır.

»Grev yasakları kalkmalı, bu çerçevede bakanlar kurulunun grev erteleme yetkisine son verilmelidir. Sendikanın bir işyerinde toplu sözleşme yapabilmesi için işçinin irade beyanı yeterli olmalıdır. Sendikalar arası uyuşmazlık durumunda yetki meselesi referandumla çözülmelidir. İşyeri ve işkolu barajı gibi işçi ile işveren arasındaki ilişkilere devletin doğrudan müdahalesine olanak tanıyan düzenlemeler kaldırılmalıdır.

Çalışma süreleri düşürülmeli
»Özelleştirme uygulamalarına son verilmelidir.

»Bir gün bile çalışsa işçi kıdem tazminatı hakkına sahip olmalı ve hangi sebeple olursa olsun işveren tarafından çıkarılan her işçi kıdem tazminatı alabilmelidir. Ödeme güçlüğü çeken işverenlerin ödemeleri gereken tazminatlar ücret garanti fonundan karşılanmalıdır.

»İşsizlik fonunun, amacı dışında kullanılması kesin olarak engellenmeli, yararlanma şartları iyileştirilmelidir.

»Haftalık resmi çalışma süresi 37.5 saate düşürülmeli, fazla mesai uygulaması yasal yaptırımlarla sınırlandırılmalıdır.

İş güvenliği
»Ülkemizde her gün 5-6 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği gerçeği çerçevesinde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda etkin önlemler alınmalı, denetimler artırılmalı, yaptırımlar ve cezalar caydırıcı hale getirilmeli, meslek hastalıklarının önlenmesi için tespit eden ve tedbir alan bir sistem oluşturulmalıdır.

Kadına yönelik ayrımcılığa son
»Kadınların gündelik hayata ve istihdama katılımı teşvik edilmelidir. Çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılığa ve şiddete karşı somut adımlar atılmalıdır.

»Kadının istihdama katılımında en büyük engellerden olan çocuk bakımı kamusal bir hizmet olarak sunulmalıdır. Bir sosyal hak olarak işyerlerinde nitelikli bakım hizmetleri sunan kreşlerin açılması yaygınlaştırılmalı, küçük işyerleri için ortak kreşler açılmalıdır.

Asgari ücret
»Asgari ücret vergi dışı bırakılmalı ve işçinin ailesi ile birlikte insanca yaşayabileceği bir ücret düzeyine yükseltilmelidir.