alpertasbeyoglu

Mühendislikte kölelik düzenlemesi iptal edildi

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’nün hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından açılan dava sonucunda iptal edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan TMMOB Yönetim Kulu Başkanı Emin Koramaz, “TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sözleşmeli, geçici, güvencesiz istihdam usullerine karşı tüm mühendis, mimar ve şehir plancılarının kamuda güvenceli ve kadrolu istihdam edilmesi için mücadele vermeye devam edeceğiz” dedi.


‘İhaleyle personel alınmaz’
2018 yılı Şubat ayında Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen hizmet alımı yoluyla mühendis istihdamı ihalesine ilişkin TMMOB tarafından açılan iptal davasında İdare Mahkemesi, kamuda sürekli ve asli görevlerde çalışacak personelin ihale yoluyla istihdam edilemeyeceği gerekçesiyle ihalenin iptaline karar verdi. MTA Genel Müdürlüğü’nün 3 Şubat 2018 tarihinde “Personel Hizmet Alımı” başlığıyla yayınladığı, 229’u Mühendis olmak üzere toplam 235 personel için hizmet alım ihalesine ilişkin TMMOB tarafından yapılan incelemede, ilanda hizmete ilişkin herhangi bir tanım yapılmadığı, mesleki-teknik kriter belirlenmediği ve işin yapılacağı yerin sınırlanmadığı saptanmış, dolayısıyla kurumun asli işleri için kadroya atama dışında personel istihdamı amaçlayan ihalenin kamu yararı taşımadığı gerekçesiyle iptali istemiyle dava açılmıştı.

Anayasa’ya aykırı
İdare Mahkemesi’nde 31 Mayıs 2018 tarihinde verilen kararda, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda “hizmet” tanımı içinde yer almadığı belirtildi. Devletin, kamu iktisadi teşebbüslerinin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevlerin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görüleceğinin düzenlendiği Anayasanın 128. maddesine vurgu yapılarak; kamu hizmeti yürüten davalı idarenin asli ve sürekli görevleri için Anayasada belirtilen istihdam şekilleri dışında personel istihdam edilmesine yönelik olarak alınan ihale kararında da bu yönde yapılan ilan işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verildi. BirGün Ankara

***

‘Konunun takipçisiyiz’

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TMMOB Başkanı Emin Koramaz, “Kamuda son dönemlerde giderek yaygınlaşan ihale/hizmet alımı yoluyla istihdam edilme uygulamasına ilişkin emsal niteliğinde olan bu karar, yıllardır mücadelesini verdiğimiz “kamuda kadrolu, güvenceli istihdam” yolunda en önemli kazanımlardan biridir. Mahkeme kararıyla iptal edilen ihale sonrasında, MTA Genel Müdürlüğünde, sözkonusu mühendislik hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeni mühendis kadrosu açılmalıdır. Birlik olarak bu konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” şeklinde görüş bildirdi.


BİZİ TAKİP EDİN

359,890BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,086,689TakipçiTakip Et
7,813AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL