ÖDP'den 1 Eylül mesajı: Emperyalizme ve siyasal islama karşı barışı kazanalım
01.09.2017 16:44 GÜNCEL

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. Ortadoğu ile birlikte dünyanın pek çok noktasında süren savaşlara dikkat çekilen açıklamada, ''1 Eylül’de masum insanların kanının dökülmediği, yoksul halkın birbirini kırmadığı bir dünya özlemimizi bir kez daha paylaşıyoruz. '' denildi.

Emperyalist müdahaleciliğin Ortadoğu'yu etnik ve mezhepsel temelde dağıttığına da değinilen açıklamada, Kürt sorununun Amerikan müdahaleciliğinin çekim alanına girdiği ifade edildi.

Açıklama'da şu ifadelere yer verildi:

1 Eylül Dünya Barış gününde ülkemiz ve dünya, savaşların yarattığı büyük yıkımlarla karşı karşıya. Ortadoğu ile birlikte dünyanın pek çok noktasında savaşlar sürüyor. Son günlerde Arakan’da yaşanan şiddet ve katliamlar kanlı dünyanın yüzlerinden birisi. 1 Eylül’de masum insanların kanının dökülmediği, yoksul halkın birbirini kırmadığı bir dünya özlemimizi bir kez daha paylaşıyoruz.

Amerikan emperyalizmi, Ortadoğu’da uzun süreli bir savaş sürdürüyor. Amerika’nın demokrasi ve özgürlük vaatleriyle müdahale ettiği Afganistan ve Irak’ta savaş ve işgalin yarattığı yıkımın sonuçları tüm bölgeyi kuşatmış durumda. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) stratejisi Ortadoğu’nun enerji kaynaklarına el koymayı ve enerji geçiş hatlarının kontrolünü sağlamayı, aynı zamanda bölgeyi küresel sermayenin sınırsız dolaşım haritasına eklemeyi içeriyordu. Bu hedef doğrultusunda başlatılan acımasız müdahalelerin en son ve trajik durağı Suriye oldu.

Emperyalist Müdahalecilik Bölgemizi Etnik ve Mezhepsel Temelde Dağıttı, Parçaladı

Emperyalist müdahale sonunda bölgemiz etnik ve mezhepsel bir parçalanma ve dağılma ile yüz yüze kaldı. Bu müdahaleler sonunda artık Afganistan, Irak, Libya ve Suriye bir ulusal devlet olarak bütünlüğünü koruma imkanlarını kaybetti. Üç parçalı Irak, etnik ve mezhep temelli ayrımı aşarak, yurttaşlık hukuku temelinde demokratik birliğini sağlama şansını her geçen gün daha çok kaybediyor. Suriye fiilen parçalandı, kaderi emperyalizmin ve uluslararası güçlerin güdümüne sokuldu. Suriye’de şimdi savaş açtıkları IŞİD’den El-Kaide’ye cihatçı çetelerin bizzat Amerika önderliğindeki Batı emperyalizminin ve bölgedeki işbirlikçilerinin desteğiyle geliştiği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bugün gelinen noktada ölümler, açlık ve büyük göçler milyonlarca insanın hayat çizgisini değiştirdi, milyonlarca insanın yaşam hakkı, geleceği ve onuru ayaklar altına alındı.

Siyasal İslam Emperyalist Projenin Parçası Olarak Geliştirildi

Türkiye dahil Siyasal İslam, bu müdahale planı doğrultusunda ABD tarafından desteklendi. Yeni bir hilafet hattı kurma sevdasındaki AKP ve Cemaat ittifakı, Ortadoğu’da emperyalist hegemonyayı tesis etmenin aracı olarak denkleme dahil edildi. Cumhuriyet’in “yurta sulh cihanda sulh” temelli dış politikası pasif ilan edilerek, yeni-Osmanlıcılık adı altında fetihçi-mezhepçi zihniyet emperyalist merkezler tarafından parlatıldı. Bunun sonucuda Türkiye tarihinde ilk kez komşu bir ülkenin rejimini değiştirmek için Suriye’de savaşa girerken ülkedeki etnik ve mezhepsel fay hatlarını derinleştirdi.

1 Eylül şimdi ilkesel anlamda barış özlemimizi dile getirdiğimiz bir gün olmanın ötesinde, barış ve özgürlüğün ancak emperyalizme karşı mücadele temelinde, Ortadoğu halklarının kendi özgür iradesiyle kazanılabileceğini net olarak ifade etmek için de bir fırsattır.

Kürt Sorunu Amerikan Müdahaleciliğinin Çekim Alanına Sokuldu

Barış bilindiği gibi ülkemiz için yıllardır eksilmeyen acil ve can yakıcı bir sorundur. Kürt sorunu bir arada yaşama iradesinin perçinlendiği, Kürt halkının kimlik taleplerinin demokratik süreçler sonunda tanındığı bir çözüme kavuşturulamamıştır. Ne yazık ki Kürt sorunu Suriye savaşı ile birlikte Amerikan müdahaleciliğinin çekim alanına girmiştir. Bugün Kürt sorununun ülkemizdeki seyri Suriye’deki savaşın seyrine bağlanmıştır. Suriye’yi parçalayan etnik-mezhepsel çatışma dalgası ülkemizi de içine almıştır.