‘Örgütlerimiz Saray'ın arka bahçesi olmayacak’
18.07.2018 09:40 ÇALIŞMA YAŞAMI
DDK'nin yetkileri genişletilerek emek ve meslek örgütlerinin baskı altına alınmasına tepkiler sürüyor. TMMOB Y.K. Başkanı Koramaz: Antidemokratik müdahalelere boyun eğmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile DDK’nin yetkileri genişletilerek emek ve meslek örgütlerinin baskı altına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, “Meslek örgütlülüğümüz ve meslek alanlarımıza yönelik antidemokratik müdahaleler karşısında boyun eğmeyecek, hukukun üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye devam edeceğiz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba ise “Yakında okul aile birliklerini de saraya bağlayacaklar” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi.

15 Temmuz’da yayımlanan 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre doğrudan cumhurbaşkanına bağlı ve onun talimatıyla çalışacak olan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), tüm kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ve ilgili kuruluşları, meslek örgütlerini, işçi ve işveren örgütlerini, dernekleri ve vakıfları denetleyebilecek. Kararnameye göre DDK; sendika, meslek örgütü, vakıf ve derneklerde inceleme, araştırma ve denetlemenin yanı sıra her türlü idari soruşturma yapabilecek, denetleyeceği kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi hiçbir sınırlamaya tabi olmaksızın isteyebilecek, denetleme sırasında her kademe ve rütbedeki görevli için ‘görevden uzaklaştırma’ tedbiri uygulayabilecek.

'DDK yargının yerine geçiyor'
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Koramaz, yaptığı yazılı açıklamada, yargının alanına giren ‘görevden uzaklaştırma’nın DDK’nin görev ve yetkileri kapsamına alındığına dikkat çekti. Koramaz, “Bu noktada düzenlemenin Cumhurbaşkanına bağlı DDK’nin ‘inceleme ve denetim’ işlevini aştığı, kurulun yargının yerine geçtiği, emek ve meslek örgütlerini kendi ‘özel ve keyfi ceza hukukuna!’ tabi kılmaya yönelik olduğu açıkça görülebilmektedir. Bu düzenleme, açık ki emek ve meslek örgütlerini otoriter hiyerarşik vesayet altına sokmaya yönelik cezalandırıcı bir düzenlemedir” dedi.

‘Dayanışmaya çağırıyoruz’
Anayasa’ya göre ‘kanun ile’ düzenlenmesi gereken konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin çıkarılamayacağının altını çizen Koramaz, “Ancak 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve birçok düzenleme, Cumhurbaşkanı’nın Meclis’in ‘kanun yapma’ yetkisini kullandığını gösteriyor. Bu noktada, TBMM’yi etkisiz kılacak bütün düzenlemelere karşın Meclis’i ‘kanun yapma’ yetkisine sahip çıkmaya, emek ve meslek örgütlerini ve bütün demokratik kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Gücün hoyratça kullanımı’
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba da yazılı açıklamasında, “Yakında okul aile birliklerini de saraya bağlayacaklar” diyerek düzenlemeye tepki gösterdi. Ağbaba, şunları kaydetti: “Kontrol altına almak istedikleri ama bugüne kadar başaramadıkları kurumları, kararnameler ile kendilerine bağlamak istiyorlar. Bir sendika hangi gerekçeyle DDK’ye bağlanır? Seçilmiş bir derneğin başkanını görevden almak kimin aklına gelir? Bir gücün bu kadar hoyratça kullanılması mantıkla açıklanabilir bir durum değildir.”

Demokrasinin olmazsa olmaz koşullarından birinin güçlü sivil toplum örgütleri olduğunu vurgulayan Ağbaba, “Görünen o ki, yeni yönetim sivil toplumun, sendikaların büyüyüp gelişmesini değil, suya sabuna dokunmayan, biat eden bir çizgiye gelmesini istiyor. Bir kez daha hatırlatmak gerekir ki Türkiye’nin demokrasi kültürü, örgütlü yapıların Cumhurbaşkanlığı’nın arka bahçesi olmasına müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Türk-İş’ten ses yok
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da önceki gün açıklama yaparak düzenlemeye tepki göstermişti. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş’ten ise henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.