Orta Vadeli Mali Çerçeve üzerine bir değerlendirme (1)
Aziz Konukman Aziz Konukman
Geçtiğimiz günlerde Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yapılan ortak bir basın toplantısıyla 2008-2012 dönemini kapsayan....

Geçtiğimiz günlerde Devlet Bakanı Mehmet Şimşek ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan tarafından yapılan ortak bir basın toplantısıyla 2008-2012 dönemini kapsayan Orta Vadeli Mali Çerçeve (OVMÇ) olarak adlandırılan bir program açıklandı.

İlginç olan bu programın ilk kez bu yıla özgü olarak açıklanıyor olması ve Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanmamış olmasıdır. Programın bir diğer özelliği, daha önce açıklanan Orta Vadeli Program (2008-2010), Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010), 2008 Yılı Programı ve 2008-2010 dönemini kapsayan 2007 Yılı Katılım Öncesi Ekonomik Programı çerçevesinde öngörülen bazı hedefleri revize etmiş olmasıdır. Yani, iki bakan tarafından yapılan resmi niteliği olmayan bir belgeye dayalı bir basın açıklamasıyla hükümeti bağlayan önceden belirlenmiş bazı makro hedefler sil baştan yeniden belirleniyor. Ayrıca, söz konusu programlarda belirlenen dönem iki yıl daha uzatılmaktadır.

Söz konusu OVMÇ’de 2008 öncesi döneme ait iktisat politikaları bir değerlendirmeye tabi tutulmakta. Ardından, sürdürülen mali disiplin ve özelleştirme politikalarına övgüler dizilerek şu sonuçlara ulaşılmakta:

•Toplam kamu açığına ilişkin Maastricht kriteri tutturulmuş,

•AB tanımlı brüt kamu borç yükü, AB-27 ortalamalarının çok altına çekilmiş,

•Net kamu borç stoku, hem milli gelire oran olarak, hem de mutlak değer olarak azaltılmış,

•Faiz harcamalarının, vergi gelirlerine oranı keskin şekilde düşürülmüş,

•Borcun vade ve döviz kompozisyonunda önemli iyileştirmeler sağlanmıştır.

Daha sonra OVMÇ’de neyin amaçlandığı açıklanıyor. Amaçlar şu şekilde sıralanıyor:

•Orta vadeli Kamu Borç Stoku /GSYH hedefi kamuoyuna duyurulmakta,

•Bu hedefle tutarlı bir faiz dışı fazla patikası ortaya konulmakta,

•İstihdam paketi, mahalli idareler reformu ve GAP yatırımlarına hız kazandırılması gibi politika adımları dikkate alınmakta,

•Milli gelir hesaplarında yapılan revizyon orta vadeli kamu maliyesi büyüklüklerine yansıtılmakta,

•İleriye yönelik öngörülebilirlik artırılmaktadır.

OVMÇ’nin son bölümünde ise 2008-2010 dönemine ilişkin bazı makro hedefler ayrıntılı bir şekilde tablolar halinde sunulmaktadır.

Geliniz, bu sayısal hedeflerin ayrıntısını ve değerlendirmesini gelecek yazıya bırakalım.