alpertasbeyoglu

Parasal göstergelere ilişkin bazı gözlemler


Merkez Bankasının bilanço büyüklüğü Kasım 2007 tarihi itibariyle 106 milyar YTL’dir. Bilanço değerinin, 2006 yılında, yaklaşık yüzde 40’lık bir artışından sonra Merkez Bankası 2007 yılında daha sıkı bir para politikası izlemeye başladı. Aşağıdaki tablodan izlenebileceği gibi, Haziran 2006 tarihinde 111 milyar YTL olan bilanço büyüklüğü, bu yılın başında 104 milyar YTL’ye düşmüş, Ağustos ayındaki yükselişi dışında tedrici olarak azalmıştır. O tarihten beri 5 milyar YTL’lik bir azalma vardır. Bu dönem içinde enflasyonun yüzde ıo’nun üzerinde olduğu dikkate alınırsa parasal bir sıkılılaştırmadan rahatça söz edilebilir.


Bilindiği gibi, Merkez Bankası parasal gelişmeleri, Merkez Bankası Parası adı verilen bir parasal büyüklük ile izlemektedir. Merkez Bankası Parası, Kasım 2007 itibariyle 54 milyar YTL’dir. Kasım 2006’da 41 milyar olan bu önemli parasal gösterge, bir yıllık süre içinde yüzde 32’lik, 2007 yılı başından beri ise yaklaşık yüzde 20’lık bir artış göstermiştir.


Merkez Bankası Parasının bir alt kalemi olan Rezerv Para, Kasım 2006’da 34.3 milyar YTL’den, 2.5 milyar YTL’lik bir artışla 38 milyar YTL’ye ulaşmıştır. 2007 yılı başına göre ise Rezerv Para hemen hemen aynı kalmıştır. Merkez Bankası Parasının bileşenlerinden biri de Açık Piyasa İşlemlerinden Borçlardır. Bu kalemin artı bakiyede olması Merkez Bankasının piyasadan likidite çektiğini, eksi bakiyede olması ise piyasaya likidite verildiğini gösterir. 2007 yılı başlangıcında 8 milyar YTL olan Açık Piyasa İşlemlerinden Borçlar Kasım 2007’de 11 milyar YTL’ye yükselmiştir. Bu kalemdeki artış sermaye girişinin yarattığı parasal genişlemenin etkini azaltmak amacıyla yapılan sterilizasyonu, başka bir deyişle piyasadan çekilen likiditeyi işaret eder.


Bu yıl başında 67 milyar YTL olan net dış varlıklar, Ağustos ayında 11.5 milyar YTL’lik bir artışla 78.5 milyar YTL’ye ulaşmıştır. Bu artış doğrudan Net Rezervlerdeki artışın bir sonucu olmuş, bu da TL karşılığı döviz alımlarından kaynaklanmıştır. Ağustos ayındaki bu net dış varlık artışının, yurtiçi kredi hacmindeki daralma ile telafi edildiği görülmektedir.


Tablo: Merkez Bankası Bilançosu (milyar YTL)

BİZİ TAKİP EDİN

359,938BeğenilerBeğen
55,851TakipçiTakip Et
1,086,886TakipçiTakip Et
7,854AbonelerAbone

BİRGÜN ÖZEL