Redaksiyon yenilenen içeriğiyle raflarda!
03.01.2018 14:23 GÜNCEL

Yayın hayatını 4 yıldır kesintisiz bir biçimde, gerçekleştirdiği atölye ve buluşmalarla birlikte sürdüren Redaksiyon Dergisi birçok anlamda yenilenen içeriğiyle 2 Ocak’ta raflara çıktı. Ülkenin ve dünyanın gündemine soldan müdahalenin fikri platformu olmaya çalışan Redaksiyon Dergisi yeni içeriği ve formatı ile birlikte yeni bir yılda yeni bir başlangıcı kucaklayacak.

Redaksiyon Dergisi’nin bu sayıdaki ‘meRhaba’ yazısı şöyle:

meRhaba
RedAksiyon uzun bir aranın ve hazırlığın ardından, yeni formatı ve içeriğiyle yayınlanıyor. R’nin, Redaksiyon dergi ile başlayan öyküsü, 4 yılın ardından çoğalarak ve büyüyerek devam etti. R-Atölye çalışmaları, Monthly Review Türkiye ve Eleştirel Pedagoji dergilerinin; çok değeri isimleriyle birlikte, R yayıncılığın bir parçası haline gelmesiyle zenginleştik. Bu çoğalma aynı zamanda Redaksiyon derginin de kendisini yeniden tanımlama ihtiyacını ortaya çıkardı. 17 sayılık, bazen düzenli bazen düzensiz, serüvenimizde ülkenin ve dünyanın gündemine soldan müdahalenin fikri platformu olmaya çalışan Redaksiyon’un bu sorumluluğunu daha iyi yerine getirebilmesi için yeni bir içerik çalışmasını önceledik.

18.sayımız Redaksiyon’un yeni bir başlangıcı. Bu sayının içeriğinden de görüleceği üzere Redaksiyon artık Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerin yanı sıra, yeni tartışmalara kapı aralayacak bir çeşitlilik içinde mini dosyaları da içerecek. Gündemin sıcaklığından uzaklaşmayan ancak güncelin içine hapsolmadan, sol ve muhalefet hareketini yeni tartışmalara da sevk edecek bir zeminini de oluşturmaya çalışacağız.

*

Bu sayımızda; ülkenin Orta Doğu ile bütünleşmiş sıcak gündemini, siyasal İslam ve ABD bağlamı içinde tartışan yazılarımız yer alıyor. “Kapitalizmin Geleceği Var mı?” dosyası, Korkut Boratav hocamızın yerinde tespitiyle Redaksiyon’un icat ettiği bir soru değil. Bu soru hem kapitalist merkezlerde hem de kapitalizme karşı alternatif yaratma uğraşında olan muhalefet içinde önemli bir tartışma konusu halinde. Bu konuyu bir dosya ile ele almaya çalıştık. Bir başka dosyamız ise Endüstri 4.0 ile birlikte teknoloji ve emek üzerine yoğunlaşıyor. “Teknolojik gelişmeler, kapitalizmin yeni bir formunu mu işaret ediyor?”, “Bu gelişmeler emek gücünü nasıl etkileyecek?”, “Sosyalist mücadele için bu teknolojiler nasıl imkanlar sunuyor?” gibi sorulara bu sayımızdan başlayarak yanıt aramaya başlıyoruz.

*

“Gençler Kapitalizmi Aştı. Sıradaki Ne?” başlığı altında gençlerin yeni dünya arayışını çeşitli yönleriyle tartışıyoruz. “Kapitalizm parlak bir hayat sundu!”, “Medyada cilalanan, AVM’lerde satılan kimliklerle yaratılan bu hayata karşı şimdi isyan zamanı!” gençler yeni bir gelecek arıyor ve sıradakini yaratmak için neler yapılabileceğini tartışıyor. Bunun dışında sayfalarımızda; HOPA Koperatif deneyimini, liseli gençlerin sınav sistemiyle ilgili düşüncelerini, Çankaya Belediyesi çöp işçilerinin çöpten topladıkları kitaplarla kurduğu kütüphaneyi ve dünyadaki yeni eylem biçimlerini de bulacaksınız.

*

Yeniden merhaba ! Kucak dolusu, ağız dolusu merhaba! 2018 umudun yılı olsun ! Çünkü gelecek uzun sürer hayattaki umut hiç eksilmez!