Robozkê’ye dipnot!
ŞEYHMUS DİKEN ŞEYHMUS DİKEN

Şimdi ben size

evet evet ben size

durduk yerde otuzdört desem

bilmeyecek ne var ki

Bizans artığı zalim şehrin plakası

der ve böbürlenirsiniz

adım gibi eminim

oysa öyle mi

otuz dört can

ömrün tamamı eder

soruyorum size

bir ömrü hayat

ve bir coğrafyayı mekân

yapan nedir ki

sorun önünüze gelene

otuzdört ömrü hayat kılan nedir

ömür dediğiniz nedir ki

kimilerinin iki dudağının arasında

bir ıslık sesi hafifliğinde

var ve yok

varsın ve yoksun

ötesi otuz dört can

olancası bir nefestir otuzdört can

ömrün tamamı eden…