Sağlar, Saray harcamalarını sordu: Bunca masraf israf değilse nedir?
06.10.2017 13:09 SİYASET

BirGün / Ankara

CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Sayıştay raporlarına yansıyan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı için yapılan yüksek harcamalara ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi. Saray’ın harcamalarını BirGün Salı günü kamuoyunun gündemine getirmişti.

Türkiye’de yoksulluk sınırında yaşayan 16 milyon yurttaş olmasına karşın sarayın bu denli harcama yapmasını doğru bulmadığını belirten Sağlar, “Anlaşılan o ki, bu görkemli saray hayatı, vatandaşın sırtına yüklenen ağır vergilerle yaşanıyor” dedi. CHP’li Sağlar Başbakana, “Sayın Başbakan, iktidar sarayda görkemli bir yaşam sürerken, sırtına yüklenen ağır vergilerle vatandaşlarımız sözüm ona hangi günahın bedelini ödemektedir?” diye sordu.

Artırılan vergiler ve dış ticaret açığı gibi ekonomik konularda tartışmalar sürerken, Sayıştay’ın Cumhurbaşkanlığı’na ilişkin raporunun komuoyunda rahatsızlık yarattığını kaydeden Sağlar, “Sayıştay’ın 2015 yılı için Cumhurbaşkanlığı raporunda ‘Saray’ın örtülü ödeneği’ olarak bilinen ‘Gizli Hizmet Giderleri’ kalemi, 2016 yılı raporunda yer almamıştır. Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneklerin, 7 Mart 2015’te yapılan yasal düzenleme ile Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile belirlenmesi ve uygulanmasının önü açılmıştı. Bu düzenleme kamuoyunda örtülü ödeneğin gizlenmesi olarak yorumlanmıştı. Ancak yine de söz konusu kalem 2015 yılında 150 milyon TL’lik harcama ile Sayıştay raporuna yansımıştı” İfadelerini kullandı.

Sağlar’ın soru önergesinde şu tespitler yer aldı:

“2015 Sayıştay raporunda yer alan tablolardaki birçok kalem, 2016 yılı raporuna yansıtılmamıştır. Su tüketimi aboneliği, ısıtma gideri, elektrik gideri, internet harcaması aboneliği gibi kalemler yerine 2016 yılı için “tüketime yönelik mal ve malzeme alımları” kalemi belirlenmiştir.

Sayıştay raporuna göre; Saray “tıbbi ve laboratuvar sarf malzemelerine” 2016’da toplam 2 milyon 160 bin 927 TL, “temizlik giderleri” ise 2 milyon 48 bin 921 TL tutmuştur. Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı nakil vasıtaları lastikleri için 728 bin 935 TL harcanmıştır. 2015’te Cumhurbaşkanlığı’nın “yakıtlar, yakıt katkıları ve katkı yağlar” kalemi için harcanan 267 bin 565 TL, 2016 yılı tablolarına, 327 bin 488 TL olarak yansımıştır.”

2015 yılında iki genel seçim için sahalara inen Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı yolluk giderleri 9 milyon 995 bin 495 TL olarak Sayıştay raporuna yansımıştı. 2016 Sayıştay raporunda, “yolluklar” kalemi yurtiçi ve yurtdışı olarak ayrı ayrı gösterilmeden 10 milyon 231 bin 758 TL olmuştur. Ancak 2016 yılında bir seçim çalışması olmamıştır.

2016 yılı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan takdiri ile temsil ve ağırlamanın gerektirdiği her türlü tören, fuar ve organizasyon giderleri için 31 milyon 72 bin 667 TL harcayarak, 2015 yılındaki tabloya göre 1 milyonluk bir artışa neden olmuştur.”

Sağlar, Yıldırım’a şu soruları sordu:

>>İsraf sarayın, ruhsatı var mıdır?

>>Sayıştay raporlarındaki harcama kalemlerinin genelleştirilmesinin nedeni nedir?

>>Tıbbi ve laboratuvar sarf malzemeleri” giderleri neden bu denli fazladır? Sarayda hastane mi vardır?

>>2016 yılında seçim olmadığı halde, yolluk giderlerinde bu denli bir artış neden olmuştur?

>>İsraf sarayın aylık masrafı ne kadardır? İddialara göre sarayın aylık masrafı 21 milyon TL olarak basına yansımıştır. Şayet bu iddia doğru ise; 16 milyon vatandaşımız yoksulluk sınırında yaşarken, saraydaki şaşalı hayatı adil buluyor musunuz?

>>Sayın Başbakan “israf günahtır” diyen sizler değil miydiniz? Bunca masraf israf değilse nedir?

>>Sayın Başbakan, iktidar sarayda görkemli bir yaşam sürerken, sırtına yüklenen ağır vergilerle vatandaşlarımız sözüm ona hangi günahın bedelini ödemektedir?

>>01.01.2017 -01.10.2017 tarihleri arasında örtülü ödenek harcaması ne kadardır? Hangi kalemlere harcama yapılmıştır?