Şampiyonluk emek ister
MÜSLÜM GÜLHAN MÜSLÜM GÜLHAN

Emek: Üretimi gerçekleştirmek için bir araya gelen örgütlü insanların fiziksel ve düşünsel katkılarının yanında, ortaya konulan insan kaynağıdır.

Sporun tüm branşları uygulama alanını kapsadığı için ortaya konulan emek sistematik bir kurguya sahiptir.

Sistematik kurgu ise aynı zamanda organize olmuş ve belirli hiyerarşik kodlamayı içinde barındıran ve bir çalışmanın kurallı alanlarda uygulanma şeklidir. Ve en önemli kıstası sürdürebilir bir istikrarı ve başarıyı yakalayacak sisteme sahip olunmasıdır. Tabii ki bunun içinde birçok parça vardır ki bunların hepsi puzzle parçaları gibi farklı şekillere sahiptir. Spor alanları da böyledir; parçaların hepsi farklı kesim ve şekillerde olmasına rağmen, birbirini tamamlayarak büyük resmi ortaya çıkartır.

Futbol bunların içinde en komplike ve geniş zaman diliminde aynı kurguyu sürdürme zorunluluğuna sahip branştır. Öncelikle ana prensipler ve oyunun bütününün kurgusunu sağlayacak felsefenin oluşturulması gerekmektedir. Temel öğe; takım içeriğinin bütününün ortaya çıkartılarak ortak akıl etrafında herkesin ikna olmasının sağlanmasıdır.

Ortak akılın şekillenmesi teknik direktörün donanımlarıyla eşdeğerdir.

Teknik direktörde donanım sorunu ortaya çıkarsa büyük sorun yaşanır ki; bu zaman dilimi içindeki kırılganlıkların aşılamamasına neden olur. Çünkü futbolun lig içerisinde süreci birtakım kırılma zamanlarını içerisinde barındırır. Bu kırılmaların aşılmasının baş aktörü teknik direktör ve onun kriz yönetme becerisiyle ortaya koyacağı tavırlardır. Bu tavırların şekillenmesi teknik direktörün entelektüel birikimini ve krizi yönetme şeklinin çerçevesini çizerek başarıyı veya başarısızlığı tetikleyen unsur olarak belirginleşir.

İşte Şenol Güneş’i başarıya götüren etkenlerin en belirgini olan bu sosyal yapısındaki kuvvetli argümanlardır. Farklı şekilde değerlendirmede ise Obradoviç’in teknik bilgi donanımının yüksek olması da onun başarısının temelini oluşturmaktadır.

sampiyonluk-emek-ister-139429-1.

Trabzon’un sosyal olarak güçlü olduğu dönemin genç kuşağı içinde yetişen ve kendini geliştirebilme şartlarını maksimuma çıkarmak için çabalayan Güneş, o zamanki koşullar içinde hem kişisel olarak ve aynı zamanda işinde de başarıya ulaşmış bir sporcudur. Teknik direktörlük ile ilgili bazı sıkıntılar yaşaması bu süreç ile ilgili teknik donanımlarının bugünkü koşullara cevap vermedeki eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Ama bu sorunu aşmayı diğer donanımlarının etki gücünü kullanarak gidermesi de ona 16 yıl sonra şampiyonluğu getirmesine neden olmuştur.

Beşiktaş Kulübünün tarihsel süreci ve seyirci yapısı Güneş’in bu özelliğinin anlam kazanması için önemli bir alana sahiptir. O yüzden bu seneki lig içerisinde bu tavrı çok belirginleşmişti. Beşiktaş’ın süreç içerisindeki sıkıntıları aşmada gösterdiği başarısı iki temel unsura dayanmaktadır; bunlardan biri teknik heyet, diğeri ise futbolculardır.

Her iki birimin ortaya koyduğu emek saygı duyulacak bir içeriğe sahiptir. Yönetimin olmadığı ve başkanın kendi hedefleri doğrultusunda yönettiği kulüp içerisinde böyle anlamlı başarı sağlamak saygı gerektirecek kadar değerlidir.

Tıpkı Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı gibi…

Sahadaki emeğin karşılığı için direnmek ve bunun özelliklerine göre tavır almak sanırım temel dayanaktır.

Bu; oyun şekli ile…

Bu; taktiksel kurgu ile…

Bu; bireysel yeteneklerini takım için kullanma becerisi ile…

Bu; takım olma iradesi ile ortaya çıkar. Bunların hepsi için ciddi çaba ve ciddi emek vermek gerekir.

Beşiktaş teknik direktörünün ve futbolcuların saltanat kurma gibi son derece anlamsız ve feodal saplantılar içerisine girme gibi bir çabaları ve beklentileri olmaması, onları başkandan soyutlayarak kendileri ile baş başa kalmalarını sağlayarak ortak akıl ile tek hedefe yönelmelerini sağlamıştır. Başkan takımı bu yönde motive ederek takıma katkı sağlamıştır, ama başkanın bunun farkında olmaması asıl başarının anahtarıdır.

Diğer en büyük emek ise seyircinindir.

Çünkü aşk ve sevgi emek ister...