Sandık oyunları başladı: "Engelli raporunu bizzat getirdi"
08.05.2018 07:45 SİYASET
Hastalığı veya engeli nedeniyle yatağa bağımlı yurttaşlar için seyyar sandık kurulması uygulaması istismarı da beraberinde getirdi. Yatağa bağımlı olmayan görme ve işitme engellilere seyyar sandıkta oy kullanması için rapor verilirken, raporunu bizzat ilçe seçim kurullarına getirenler de oldu

BURCU CANSU

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanacak “seyyar sandık” uygulaması istismarlarla başladı.

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından "www.ysk.gov.tr" internet adresinde bulunan "seyyar sandık kurulu talep formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulmasını istedi. Karara göre, bir sandıkta oy kullanacak azami seçmen sayısı 20 olarak belirlendi. Başvuruların, 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılacağı duyurulmasının ardından büyük bir karışıklık yaşanmaya başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının, belirlenen şartlar dışında da bazı yurttaşlara seyyar sandıkta oy kullanmasını sağlayacak raporlar verildiği yönündeki başvuruları üzerine bir genelge yayımladı.

Sincan 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı kendisine ulaştırılan raporların genelge ile belirlenen sınırların dışında olduğunu görünce Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulundu. Başvuruda, aile hekimliklerince, görme ve işitme engelli seçmenler aranıp, yatağa bağımlı olup olmadığı araştırılmaksızın seyyar sandıklar için oy kullanabilecekleri raporu verildiği bildirildi. Diğer ilçe seçim kurullarına da bazı seçmenlerin bizzat raporunu götürmesine karşın seyyar sandıkta oy kullanma talebinde bulunduğu da tespit edildi. Belirlenen kriterlere taşımayan seçmenlere de raporlar verilmesi nedeniyle çok sayıda sandık kurulması gündeme geldi.

Görme ve işitme engelliler kapsam dışı

Sincan İlçe Seçim Kurulu'nun başvurusu üzerine YSK, seyyar sandık kurulması koşullarına ilişkin kararını ayrıntılandırdı. Kararda, engeli veya hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı olmayan seçmenlerin seyyar sandık kapsamı dışında olduğu bildirildi. Kararda, “Seyyar sandık kurulu talep formu ile birlikte ‘engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu’ veya ‘hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu’ ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir” denildi.
YSK'nın kararında şöyle denildi:
“- Aile Hekimlerince düzenlenecek raporların ıslak imzalı veya elektronik imzalı ve barkodlu şekilde düzenlenmesi ve barkod kontrolünün ilçe seçim kurulu başkanlığınca yapılması gerektiğine,
- Bu belgelerin gerçeği yansıtmaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hususunun ilçe seçim kurulu başkanının takdirinde olduğuna,
- Görme ve işitme engellilerin bu kapsamın dışında olduğuna karar verildi."

YSK, aile hekimlerince verilen raporlarda, “Yatağa bağımlılığın tıbbi sebebinin, yatağa bağımlılığın kalıcı olup olmadığının, yatağa bağımlılık süresinin belirtilmesi gerektiğinin” altını çizdi.