Saray’a dev bütçe
12.10.2018 07:23 SİYASET
Geçen yıl 845 milyon lira olan Saray’ın ödeneği 2019 için 2.8 milyar liraya yükseltildi. Bağlı kurumlarla birlikte bu dev ödenek, 16 milyar lirayı geçti

NURCAN GÖKDEMİR [email protected] @nurcangokdemir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Orta Vadeli Mali Plan’a göre, Cumhurbaşkanlığı’nın bütçesinde rekor artış planlanıyor. Geçen yıl yayımlanan planda 1 milyar olarak öngörülen Cumhurbaşkanlığı 2019 bütçe ödeneği, 2.8 milyar TL olarak revize edildi.


2018 yılı ödenek toplamı 845 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bütçesinde, yeni sistemle yürütme görevini üstlenen ve buna bağlı olarak binlerce kişinin istihdam edildiği Saray’ın harcamalarını karşılayabilmek için rekor bir artış öngörüldü.

Ödenek tavanı 2 milyar 818 milyon lira olarak belirlenen Cumhurbaşkanlığı bütçesinden 2019 yılında personel giderleri için 278 milyon lira ayrıldı. Sosyal güvenlik primlerine 30.5 milyon lira, tedavi ve ilaç giderlerine 3 milyon lira, cari transferlere 401 milyon lira, inşaat harcamalarına 950 milyon lira, mal ve hizmet alımlarına 1.1 milyar lira harcama yapılması öngörüldü.

2020 bütçesi için 2 milyar 837 milyon, 2021 bütçesi için de 3 milyar 91 milyon lira tahmini yapıldı.

16 milyarlık bütçe
24 Haziran sonrası geçilen yeni sistemde Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ve Türkiye Varlık Fonu da Cumhurbaşkanlığı’na bağlandı. Resmi Gazete’de dün OVMP’nin yanısıra yayımlanan bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı da genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin arasına alındı.

Bu kurumların bütçeleri ile birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 yılında harcayabileceği bütçe büyüklüğü 16 milyarın üzerine çıktı. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’na 10.4 milyar, Milli İstihbarat Teşkilatı’na 2.1 milyar, İletişim Başkanlığı’na 345 milyon, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 238 milyon, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’na 121 milyon, Devlet Arşivleri Başkanlığı’na 91 milyar ve Milli Güvenlik Kurulu’na 32 milyon lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Aslan payı Hazine’ye
Mali plana göre, genel bütçe kapsamındaki idarelere 2019’da gelecek yıl 885.2 milyar lira ödenek verilecek. Bütçeden aslan payını 388.9 milyar lira ile Hazine ve Maliye Bakanlığı alırken bu bakanlığı 113.8 milyarla Milli Eğitim Bakanlığı, 103.1 milyarla Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 46.5 milyarla Milli Savunma Bakanlığı, 33.7 milyarla Emniyet Genel Müdürlüğü izleyecek.

***

İlk yıldan gecikti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019-2021 dönemi Orta Vadeli Mali Plan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 gün gecikmeli olarak onaylandı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 16’ncı maddesinde yer alan “Orta vadeli program ile uyumlu olmak üzere, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminleri ile birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan orta vadeli malî plan, en geç Eylül ayının 15’ine kadar Resmî Gazete’de yayımlanır” hükmü, “Her şey daha hızlı olacak” denilen yeni sistemin ilk yılında ihlal edildi. Erdoğan, bütçe hazırlama rehberi niteliğindeki planı, yasa gereği bütçe teklifinin Meclis’e sunulmasına bir hafta kala yaptı.