Şaşkı
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

şaşan şaşana
şaşmam şaşana

şaşkı da şaşar
coşar taşar

şaştığına şaşar
taştığına şaşar

coşan coşana
taşan taşana

şaşkı şaşkın coşar taşar
şaşan şaşana
şaşarım şaşana şaşana

a a
şaşar oldum şaşana
şaşmam şaşana şaşana

şaşarım şaştığına
şaşana şaşana
şaşkı bile şaşar
ta ki
şaşar taşamaz
ne taşar ne şaşar
şaşmaz
çıkmaz yol çıkagelir
yol olur şaşmayana
yolunu bulan
yoldan şaşmayan
yolsuz kalmaz
yolunurken
şaşkı bile şaşmaz

şaşmayan şaşmayana
yaşasın yaşamamak
bir o yana bir bu yana