Sınırsız orman talanı
09.10.2015 09:25 ÇEVRE
Ormanlarda madenciliğe ilişkin usulsüzlükler Sayıştay raporuna girdi: Sahalar izinsiz işletiliyor, proje dışında inşaat yapılıyor, ÇED raporlarında biyoeşitliliğe yer verilmiyor, rehabilitasyon çalışmaları yeterli değil

OLGU KUNDAKÇI
[email protected]

Orman alanlarında yapılan madencilik faaliyetlerinin yarattığı tahribat Sayıştay raporuna girdi. Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’nün 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin denetim raporunda orman alanlarındaki madencilik faaliyetleriyle ilgili bir dizi usulsüzlük tespit edildi.

Orman alanlarında izinsiz madencilik faaliyetlerine dikkat çeken Sayıştay, raporda madencilik faaliyetiyle bozulan orman alanlarının ağaçlandırılarak rehabilite edilmediği, projelerin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarında ise biyolojik çeşitliliğe ilişkin değerlendirmelere yer verilmediği tespitlerinde bulundu. Sayıştay’ın tespitleri şöyle:
>> Maden işletme izni belgesi veya maden arama döneminde üretim ve satış izin belgesi olmadan sahalar şirketlere teslim ediliyor. Bu durum Genel Müdürlüğün gelir ve varlıklarında eksiklere neden oluyor.

Ormanda izinsiz inşaat
>> Şirketler saha aşımlarında bulunuyor, orman sahalarına izinsiz ve proje harici tesisler inşa ediyor, yapılan denetimlerde ise suç zabtı tutulmuyor. Her türlü faaliyet için yasal işlemlerin yapılması gerekiyor.

>> İzin süresi bittiği halde kimi sahalar şirketler tarafından kullanılmaya devam ediliyor. İzin iptali yapılıp saha teslim alınmadığından izinsiz madencilik faaliyetleri devam ediyor.

>> ÇED raporlarında biyoçeşitliliğe yer verilmiyor.

Raporda, “Ormanların daha etkin korunabilmesi için ÇED raporlarında biyolojik çeşitliliğe ilişkin değerlendirmelerin yapılmasına önem verilmesi gerektiği” belirtildi.

Tahribat giderilmiyor
>> Maden izni verilen alanlarda yeteri kadar rehabilitasyon işlemleri yapılmıyor.

Sayıştay raporunda madencilik faaliyetleri sonucunda bugüne kadar yapılan rehabilitasyon çalışmalarında bozulan ormanlık alanların yüzde 36’sının rehabilite edilemeyecek durumda olduğu belirtildi.

Raporda, “Ormanlarda madencilik faaliyetleri esnasında açılan maden ve taşocağı alanları ile çukurların doldurulması, düzenlenmesi ve ağaçlandırılması çalışmaları ormanların korunması için büyük önem taşımaktadır. Özellikle dolgu malzemesi olarak hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının orman alanlarına dökülmesi orman varlığına büyük zarar vermektedir” denildi.