Suudi Türkiye
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL
Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, kadın ve erkeklerin bir arada horon oynamasının günah olduğunu söyledi. Kadınlar oynarken yalnız kadınlar seyretmeliymiş

Samsun Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk, kadın ve erkeklerin bir arada horon oynamasının günah olduğunu söyledi. Kadınlar oynarken yalnız kadınlar seyretmeliymiş. Erkekler oynarken hem erkek hem kadınlar seyredebilirmiş. Kızkardeşle el ele tutuşup horon oynamak bile harammış, günahmış.

Laiklik ve kadın-erkek eşitliği açılarından, bu tür açıklama ve uygulamalar suç değil mi?

Okullarda halk oyunları kaldırıldı. Halk oyunları öğretmenlerine başka ders verdiriliyor. Kadınlı erkekli halk oyunları kültürümüzün temel taşları arasında değil mi?

Kültür Bakanı ile Ümmî (pardon: “Millî”) Eğitim Bakanı halk oyunlarının kaldırılması konusunda ne diyor?

RTE ekibi Türkiye’yi kültür açısından Suudileştiriyor.

Suudî Türkiye kuruluyor.

Buna seyirci kalan katkıda bulunmuş olur.

TRT’nin kullanılışıyla bile gayri meşru sayılmaya yetecek bir “seçtirim” yaşadık.

RTE’nin deyip yaptıkları yapacaklarının teminatı.

Ondan demokratikleşme bekleyenler öküz altında buzağı aramıştı.

Ona ve ekibine destek veren herkes sorumlu, kabahatli, hatta suçlu.