Toplu sözleşme ve hakem kurulu komedisi
AZİZ ÇELİK AZİZ ÇELİK
Kamu çalışanları için toplu sözleşme ve hakem kurulu komedisi sona erdi. Yaklaşık 1 ay süren görüşmeler Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun  (KGHK) 25 Mayıs 2012 tarihinde vermiş olduğu kararla sona erdi. KGHK hükümetin önerisini adeta onayladı. Böylece komedi bitti ve 2010 Anayasa referandumunun en büyük aldatmacalarından biri olan “memura toplu sözleşme  hakkı” balonu da sönmüş oldu.  Sonuçta 1 aylık havanda su dövme maratonu sonunda hükümet ne diyorsa o oldu. KGHK’nın hükümetin vesayeti altında bir kurul olduğu tescil edildi.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nda 2012 yılı memur ve emeklisinin zammı yüzde 4+4, 2013 yılı zammı ise 3+3 olarak kabul edildi. Karar 7’ye karşı 4 oyla kabul edildi.  Hükümetin atadığı 7 üyenin yedisi de hükümetin dediğinden çıkmadı. KGHK memurla adeta alay etti. KGHK hükümetin 2012 yılı için yüzde 3,5+4 olarak yaptığı teklifi  sadece yüzde yarım puan artırarak yüzde 4+4 olarak karara bağladı.  Kurul hükümetin 2013 yılı için yüzde 3+3 olarak yaptığı teklifi ise aynen kabul etti.

11 üyeden oluşan KGHK’da karar 4’e karşı 7 oyla kabul edildi.  Kurulun sendika temsilcileri dışındaki tüm üyeleri tahmin edildiği gibi hükümetin isteği doğrultusunda davrandı. Memur-Sen’in kurula üye olarak gösterdiği Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aydın Başbuğ’un da teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullandığı öğrenildi Teklif bu şekilde kamu kurumlarının temsilcileri, akademisyenler ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na başkanlık eden Sayıştay Başkanı Recai Akyel’in oylarıyla 7’ye karşı 4 oyla kabul edilmiş oldu. (milliyet.com.tr). Anayasa’ya göre KGHK’nın kararı kesin nitelik taşıyor ve itiraz edilemiyor.  Kamu çalışanı 2 yıl boyunca enflasyonun altında ve milli gelir artışından pay almadan çalışacak.

2012 için memura yapılan zam (4+4) yıllık ortalama yüzde 6’ya denk geliyor. İzah edelim: İlk 6 ay zammı yüzde 4, ikinci 6 ay ise bu yüzde 4 üzerine bir yüzde 4 daha eder 8.16. Diğer bir ifadeyle kamu çalışanı 6 ay boyunca yüzde 4 6 ay boyunca yüzde 8.16 zam alacak. Bunu yıllık ortalamaya dökerseniz aylık ortalama aylık ortalama 6.1 yapar. 2011 enflasyonu  yüzde 10.5, büyüme ise yüzde 8 olarak gerçekleşti. Bu durumda kamu çalışanının gelir artışının en az yüzde 18-19 civarında olması gerekirdi. Kurul yapa yapa memura yüzde 6 zam yaptı. Komedi yani!

İşin ilginç yanı kurulda Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  bölümlerinden iki akademisyen de üye var. Ve bu üyeler de bu zamma evet dediler. Anlaşılan bu iki üye de bölümlerinin asıl niteliği olan sosyal politika yaklaşımı yerine “piyasa” gereklerine ve hükümetin izlediği iktisat politikaları doğrultusunda oy kullanmayı tercih etmişler. Üstelik bu üyelerden biri bir Memur-Sen tarafından kurula önerilmiş.

Ancak bu işin böyle olacağı daha Anayasa referandumu sırasında belliydi. Grevsiz bir toplu sözleşme rejiminin hiç bir anlam ifade etmediğini defalarca yazmıştık. 2010 Anayasa referandumu ile getirilen memura toplu sözleşme hakkının bir kandırmaca olduğunu yazmıştık. O zaman anlamayanlar şimdi anlamış mıdır? Verdikleri “evet” ile memurun grev hakkını yasakladıklarını, ucube bir hakem kuruluna onay verdiklerini şimdi anlamışlar mıdır?

Bütün bu komedi yüzde yarım için miydi? Hükümetin verdiğinin üstüne yüzde yarım fark almak için miydi? Bakalım grev olmadan da “kıran kırana” pazarlık yapacaklarını söyleyen “yandaş” sendikacılar yıllık yüzde 6 zam karşısında ne yapacak.  Ve asıl önemlisi koşa koşa bu “yandaş” sendikalara üye olan kamu çalışanları şimdi ne yapacak?