TTB üzerinden meslek örgütlerine gözdağı
09.08.2018 12:57 GÜNCEL
DİSK, KESK, TMMOB Başkanları, Sağlık Bakanlığı'nın TTB Merkez Konseyi üyelerini hedef alan uygulamaları eleştirerek, TTB üzerinden meslek örgütlerine gözdağı verildiğini belirtti

BİRGÜN / ANKARA

Sağlık Bakanlığı’nın “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” konulu basın açıklaması yapan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi (TTB MK) üyelerini hedef alan tutumuna ilişkin DİSK, KESK, TMMOB ortak açıklama yaptı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ve TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman’ın katılımı ile toplantı düzenlendi. Ortak açıklamayı okuyan TMMOB Başkanı Koramaz, “Sağlık Bakanlığı, TTB Genel Sekreteri Dr. Bülent Nazım Yılmaz’ın memuriyetten atılması talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk etti, TTB MK üyesi Dr. Selma Güngör’ün aile hekimliği sözleşmesini sonlandırdı ve 5 yıl aile hekimliği yapmamasına karar verdi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde aile hekimliği yapan TTB MK üyesi Dr. Yaşar Ulutaş hakkında da benzer soruşturma devam ediyor” dedi.

TTB BASKI ALTINA ALINMAK İSTENİYOR

TTB’nin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” konulu bir basın açıklamasının ardından TTB MK üyeleri hakkında adli işlemler başlatıldığını belirten Koramaz, şunları söyledi:

“TTB MK üyeleri uzun bir gözaltı sürecinden sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı TTB MK üyelerinin üyeliklerinin düşürülmesi talebiyle açılan dava reddedildi. Tüm bu gerçeklere rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından bağlı işyerlerinde çalışan TTB MK üyelerine yönelik baskılar ve idari soruşturmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı kendi bünyesinde çalışan üç TTB MK üyesi hekimi cezalandırarak, işten atarak TTB faaliyetlerine müdahale etmek, TTB’yi etkisiz kılmak ve baskı altına almaya çalışmak istemektedir.”

AMAÇ, ÖZERKLİĞİ KALDIRMAK

Bakanlığın, yasaların TTB MK’ye tanımladığı görevleri yerine getirme sorumluluğunu engellemeye çalıştığına vurgu yapan Koramaz, sözlerini şöyle tamamladı:

“TTB’nin özerkliği ve özerk kalması tüm toplum açısından çok önemlidir. Siyasal iktidarın asıl amacı özerkliği ortadan kaldırmaktır. Sağlık Bakanlığının kendi kurumlarında çalışan TTB MK üyelerini görevleriyle ilgisi olmayan nedenlerle işten atma talebiyle soruşturması, görevini kötüye kullanması ve Anayasa’nın meslek örgütleriyle ilgili hükümlerini hiçe sayması demektir.

TTB, yasa ile kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. TTB MK üyelerinin meslek kuruluşunda yürüttükleri görevleri, devlet memuru olarak yürüttükleri görevlerinden bağımsızdır. TTB’nin kamu kurumu niteliğinde olması TMMOB, Barolar ve diğer meslek odalarında olduğu gibi kamu idaresinin ve hükumetin emrinde olması anlamına gelmez. Sağlık Bakanlığının tutumu aynı zamanda meslek örgütlerinin bağımsızlığına, örgütlenmesine, faaliyetlerine bir müdahale ve gözdağıdır. Meslek örgütlerinin ve sendikaların Anayasa ve uluslararası anlaşma ve haklardan kaynaklı özgürlüklerine yönelen saldırı ve müdahaleleri asla kabul etmediğimizi ve bu uygulamalara karşı birlikte mücadele edeceğiz.”