Türkiye, okulu terk etmede Avrupa birincisi oldu
20.09.2018 07:59 EĞİTİM

Eurostat verilerine göre Türkiye, eğitimini tamamlamadan terk etme sıralamasında Avrupa birincisi oldu. Türkiye'de 18 ile 24 yaş aralığındaki her 10 kişiden yaklaşık 4'ü ortaöğretimini tamamlamadan okulu terk ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) verilerine göre geçen yıl Türkiye'de ilkokul çağındaki okullulaşma oranı bir önceki yıla oranla yüzde 91,2'den yüzde 91,5'e yükseldi. Ancak 2012/2013 eğitim öğretim yılında yüzde 99 olan ilkokul çağı okullulaşma oranında 5 yıl içinde yüzde 8'lik azalma oldu.

EğitimSen'in okullaşma oranında yaşanan düşüşe dikkat çektiği raporunda eğitimde 4+4+4 düzenlemesi sonrası örgün eğitimin 12 yıla çıkarılmasına rağmen okullaşma oranlarının hedeflerin gerisinde kaldığı belirtildi. Raporda, Türkiye'de öğrenci başına yapılan kamu harcamalarında "okul türlerine göre ayrımcılık yapıldığına" dikkat çekiliyor.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre Türkiye, Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında okulu erken bırakma alanında ilk sırada yer alıyor. Eğitimini yarıda bırakanların sayısı bölgelere göre farklılık arz ediyor. Kuzey ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde okulu terk edenlerin oranı diğer bölgelere oranla daha fazla.