TÜYAP, PEN, Enver Gökçe…
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

36. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nda

* PEN Türkiye Merkezi
ya da resmî adıyla PEN Yazarlar
Derneği’mizin ‘Edebiyat ve Adalet’
sunumunda Zeynep Altıok Akatlı,
Hasan Erkul, Halil İbrahim Özcan
ve ben yer aldık. Panelin
video kaydını edinip Youtube’da
paylaşmak yararlı olur.

* Hilmi Yavuz ile sohbeti keyifle izledim;
Feridun Andaç yine verimli
bir söyleşi sağladı. Sağ olsunlar.
Hilmi Yavuz’un Lânet Şiirleri kitabı
YKY kanalıyla bizimle.
Hararetle öneririm.
(‘Şiddetle’ değil.)

* Ayşe Böhürler’in Mülteci Parfümü
adlı değerli incelemesi Erdem yayınları
arasında. Sunumunu izledim,
“Hiçbir dine bağlı olmayan pek çok
vicdanlı insan her yerde katkıda
bulunuyor,” deyip “İslamofobi
nedensiz mi?” diye sordum.
Bir dinin ve mezhebin dayatılmasını
olumsuz bulanlardan olduğumu
belirttim. Türkiye’deki çoğulluğu
(çoğulculuğu diyemem) önemli
saydığını, bu yönden umutlu
olduğunu belirtti.

Ataşehir Belediyesi desteğiyle
düzenlenen Enver Gökçe Şiir Ödülü
etkinlikleri zengin geçti. Dosya dalında
Lokman Kurucu’nun “Ne Güzel Suçtur Öfke”
ile Nisa Leyla’nın “Hayal Divanı”
kazandı. Metin Cengiz, Yusuf Alper,
Hayrettin Geçkin, Niyazi Yaşar ve
Leyla Şahin’den oluşan Seçici Kurul
kitap dalındaki ödülleri Ejder Demir’in
“Acil Durum Çağrısı” ile
Cafer Yıldırım’ın “Şehirden Bir Nisan”
adlı kitaplarına verdi.
Jüri özel ödülleri kitap dalında
Hüseyin Aslan’ın ‘’Suyun Kalbi’’
adlı kitabına, dosya dalında ise
Fesih Vural’ın “Şiirin Eksik Masal”
adlı yapıtına verildi.
Kar dergisinin kurucu yöneticisi
Niyazi Yaşar yer aldığım paneli
katkılarla yönetti, sağ olsun.
Dilciliğine, donanım ve yapıtlarına
çok şey borçlu olduğumuz
Yusuf Çotuksöken
Enver Gökçe odaklı kapsamlı bilgi
ve görüş paylaşımında bulundu.
Sıra bana gelince 1977’de
“Panzerler Üstümüze Kalkar”
kitabına olan yaklaşımıma değindim,
Enver Gökçe’nin tüm dünya
kültürlerini kucaklayan yaklaşımını
saygıyla andım. Kendimi
‘Dünyacı İmececi’ saydığımı belirtip
Dünya Uygarlığı Projesi’ne değindim.
Bu etkinlik bağlamında
pek çok dostu yeniden gördüm,
yeni dostlar edindim.

Verimli enerjiler etkileşsin,
katkılar katkılara yol açsın.