Urfa’da sağlıkta şiddete karşı buluşma
29.07.2018 09:17 SAĞLIK
Son zamanlarda artan sağlıkta şiddet vakalarına karşı hekimler bir araya geldi. Sağlıkta Şiddete Karşı TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odaları Yöneticileri urfa’da buluştu

Hekimler ve sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddeti tüm boyutlarıyla ele almak, çözümleri üzerine görüşmek, aldıkları kararları yetkililer ve kamuoyu ile paylaşmak üzere Urfa Tabip Odası’nda bir araya geldiler. Toplantı, Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddete karşı Bildirgesi 30 tabip odasından 100 yakın oda yöneticisinin katılımı ile yapıldı. Yapılan açıklamada; TMBB araştırma komisyon raporu 2013 yılında hazırlandığı halde, o zamandan bu güne çok sağlıkta şiddet vakasının arttığı ve yaşanan şiddet olaylarının tarzının da en son Urfa örneğinde olduğu gibi infial yaratacak boyutlara ulaştığı kaydedildi.

Türk Tabipler Birliği yaptığı yazılı açıklamada; “TTB MK ve tabip odaları yöneticileri olarak, TMBB başkanı ve sağlık bakanı ile acil görüşme talebimizi kamuoyu önünde kendilerine iletiyoruz. Sağlıkta şiddete karşı sağlık bakanlığı ile birlikte çalışma grubu oluşturulmasını talep ediyoruz” dedi.

Toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Adıyaman, son dönemlerde sağlık alanında çok sayıda şiddet olayının yaşandığını ve hekimlerin can güvenliği sorununun ortaya çıktığını belirtti.