Yeni AEP eskisi gibi (ı)
Aziz Konukman Aziz Konukman
10 Ocak'ta 60. Hükümetin Acil Eylem Planı (AEP), Başbakan tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Ancak ilginçti....

10 Ocak'ta 60. Hükümetin Acil Eylem Planı (AEP), Başbakan tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Ancak ilginçtir, Başbakan'ın gazetecilerin sorularına verdiği yanıtlar AEP'den daha fazla dikkat çekmiştir.

Bu yazımızda, AEP hedeflerinin ve söz konusu yanıtların ekonomiye ilişkin olanlarını özetlemeye çalışacağız. Değerlendirmeyi ise, gelecek yazıya bırakacağız. Önce AEP'den başlayalım. AEP'nin ekonomiye ilişkin hedefleri şöyle sıralanabilir:
• Mali disiplin sürdürülecek. Yapısal reformlara devam edilecek
• Öngörülebilirlilik sayesinde yatırım ve istihdam artırılacak «Doğrudan Gelir Desteği (DGD) kaldırılacak. Araziye değil ürüne destek verilecek. Ne kadar ürün o kadar destek olacak »Özelleştirmeye devam edilecek
•Vergi mevzuatı basitleştirilecek. Yeni Gelir Vergisi Kanunu yasalaştırılacak ve İşlem vergileri düşürülecek »Kayıt dişilik azaltılacak »Enflasyonla mücadeleden asla taviz verilmeyecek
• Dalgalı kur rejimi sürdürülecek »Genel sağlık sigortası sistemi uygulanacak »Sağlıkta dönüşüm programı sürdürülecek »Sosyal güvenlik ve sosyal yardım hizmetleri etkinleştirilecek
• Zorunlu istihdam yükümlülükleri azaltılacak •Aktif işgücü programları desteklenecek »Tarımsal destekler yaygınlaştırılacak »Gemi inşa ve yerli savunma sanayi geliştirilecek »Mahalli idarelerin hizmet kapasitesi geliştirilecek »Teknoloji ve Ar-Ge geliştirme faaliyetleri etkin bir şekilde desteklenecek
• Bilişim vadisi kurulacak
• Lojistik merkezleri oluşturulacak
• Özel sektörün altyapı hizmetlerine katılımı sağlanacak.
Bunların dışında, ayrıca takvimi verilen ve/veya sayısallaştırılan hedefler de bulunuyor. Bunlar şöyle sıralanabilir:
• Okullaşma oranı ilköğretimde yüzde ıoo'e, ortaöğretimde yüzde 90'a ulaştırılacak «Araştırma ve geliştirmeye milli gelirin yüzde 2'si ayrılacak
• 2008'de milli gelir 489 milyar dolara ulaşacak
• 2008'de istihdam vergisinde 5 puan düşüş yapılacak «2008'de 9 ile yeni üniversite açılacak. Yüksek öğretim kurumları yeniden yapılandırılacak «GAP Planları 5 yılda tamamlanacak
• Marmaray projesi dönem sonunda tamamlanacak. Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Ankara-Sivas hızlı tren projeleri bitirilecek «15 bin km bölünmüş yol hedefine ulaşılacak «Yıllık programlarda yer alan projeler üçer aylık dönemlerde izleme ve değerlendirmeye tabi tutulacak. Öte yandan, Başbakan'ın yanıtlarından ekonomiye ilişkin olanlar ise şöyle sıralanabilir:
• Bir ülke IMF tarafından akredite ediliyorsa, dünyada her alanda itibar sahibi olur. IMF ile ilişkilere bu açıdan önem veriyoruz. IMF'le yola devam için önümüzdeki 4 aya bakacağız
• Dışa bağımlı ürünlerde zam yapılması gerekiyorsa yine zam yaparız. Elektriğe 5 yıl zam yapmadık. Bağımlı olduğumuz ürünlere artış geliyorsa zammı halkla paylaşırız
• Merkez Bankası ve tüm kamu bankaları İstanbul'a taşınacak «Borç yiğidin kamçısıdır ama zafiyet içerisinde olanın değil. Bizim için bu borç, leblebi çerez »Başarısız olduğumuz konu enflasyondur.
Geliniz, değerlendirmeyi gelecek yazıya bırakalım.