Yeni bir oyun başlıyor
FİKRİ SAĞLAR FİKRİ SAĞLAR

YSK takvimine göre “kamuda çalışan kişiler” Haziran seçimleri için görevlerinden istifa ettiler. Adları çokça duyulmayan ama taşıdıkları sıfatlarıyla uzunca süredir ülke yönetiminde etkili olan birçok kişiyi içeren liste medyada yayınlandı. İlk bakışta hepsinin “AKP militanı” gibi çalışan kamu görevlileri olduğu görülüyor. Yani Arınç’ın, “Bu memleketin yüzde ellisi bize kinle bakıyor” sözünü ettiren kamu görevlileri.

Tarafsız olmaları gereken, adı üzerinde “kamuya hizmet etmek” yükümlülüğünde bulunan, ama bunu unutan, yasa ve usul dışı işlerin yapılması için iktidarın talimatlarına karşı durmayan, varlıklarını partiye vermiş bir sürü zamanın etkin bürokratı şimdi TBMM’ye gitmeye aday. Onlara hayırlı olsun!

• • •

Sakın yanlış anlaşılmasın, her dönemde benzeri kamu görevlileri olmuştur. Hatta, ANAP iktidardan düştükten sonra dönemin mevcut hükümetine rağmen “Biz ANAP’ın bürokratlarıyız” diyerek toplantılar düzenleyecek kadar cesur davranış içinde olanları da görmüştük. Her iktidarın kendisiyle birlikte çalışacak kişiyi seçme hakkı vardır ama o mevkide bulunan kişilerin iktidar partisi ve yandaşlarından önce, ülke ve yurttaşları düşünmesi, sadece onlara hizmet etmesi gerekir. 13 yıl boyunca isimleri bilinen ya da bilinmeyen “AKP militanları” AKP iktidarı tarafından devlet kadrolarına dolduruldu. Onlar sayesinde ülkede, hakkı hukuku dinlemeyen bir “tek parti iktidarı” oluştu. Öyle ki, Anayasa’ya rağmen “Ben devletin ve halkın değil hükümetin valisiyim” diyen bir anlayış korkusuzca kendini bu dönemde ifşa etti. Şimdi onlardan bir bölümü Meclis’e taşınıyor. Yerlerine de yeni ve daha azılı militanlar alınacak. Muhtemelen şimdi istifa edip de kazanamayanlar ise yeniden kamuya dönecek tabii taltif edilerek.

• • •

Biraz, “demokrasicilik oyunu oynadığımız” dönemlerde seçilmek için görevlerini bırakanlar, daha sonra hedeflerine ulaşamadıklarında kamuya dönmezler, siyasi oldukları açığa çıktığı için köşelerine çekilme olgunluğunu gösterirlerdi.

• • •

AKP 3 seçim sonrasında da aynı şeyi  yaptı. O kamu militanlarını geri almanın yanı sıra bir önceki vekilleri de devlette istihdam etmekten geri durmadı. Bir yerde devleti, amiyane tabirle, “partilileri için arpalık” haline getiriyor. Şu anda devlet, “tek partinin” işgali altında. İşgal altındaki bu devlet, AKP azınlığının emrine verilmiştir. Halkın yarısından fazlası devletten hizmet alamıyor. Ülke kaynakları yurttaşlar arasında adil paylaşılamıyor. Devletin tüm gücü AKP için kullanılıyor. Bu durum RTE tarafından Kolombiya gezisinde bir daha itiraf edildi. RTE saltanatını anlatmak adına “Türkiye’nin bu yıl 4,5 milyar doları” çeşitli nedenle etrafa dağıttığını söyledi. Yani devlet kesesinden yaptığı ağalıkla övündü.

• • •

Bu nasıl iş?.. İşsizliğin yüzde 15’lere ulaştığı, asgari ücretin 950 TL olduğu, yoksulluk yardımı için 30 milyon 500 kişinin sıra beklediği, nüfusun yarısının açlık sınırında ve insana yakışmayan bir standartta yaşadığını bildiğimiz Türkiye’nin bu konumda olmasına nasıl tahammül ediyoruz?!

Yanıt açık! Toplumsal muhalefete önderlik edecek sol bir siyasi parti olmadığı için insanlar sessiz. Gezi direncini bir türlü anlayamayan, kendi tabanına kulak asmayan demokratik gelenekten uzak partilerin varlığı nedeniyle halk bu kadar eylemsiz.

• • •

Bir kişinin şanı için kaynakları heba etmesi tesadüf değildir. Bu adaletsiz durum,”usul ve yasaları bir kenara bırakan ve tek adama biat eden militan bürokratların varlığı sayesinde olmaktadır. Bu bürokratlar şimdi halk kesesinden Meclis’e taşınarak ödüllendirilmek isteniyor. Ancak bu defa AKP’de karmaşık bir hal yaşanıyor. Bir sıkıntı var!..

Hakan Fidan’ın durumu RTE ile Davutoğlu arasında ince bir sızı yarattı. RTE şimdilik, Fidan’ın milletvekili olmasını değil, MİT Müsteşarlığı’nda  kalmasını istiyor. Ona çok güvendiğini söylüyor. Hatta onu özel bilgilerini de paylaştığı sır küpü olarak nitelendiriyor.

Davutoğlu ise “Millete ve devlete hizmet etmiş olanlar ister siyasi olsun, ister bürokrat, bir şekilde tarihe adları geçer’’ diyerek adaylığına destek veriyor. Belli ki Davutoğlu, Başbakan olarak kendisine bağlı bir MİT Müsteşarı seçme peşinde.

AKP’nin sahnelediği yeni bir oyun daha başlatılıyor!.. Muhalefet farkında mı acaba?!