Yeni din öğretimi programı
ALİ MURAT İRAT ALİ MURAT İRAT
Milli Eği
Milli Eğitim Bakanlığı, liseler için yeni Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programını sessiz sedasız kabul etti. İlköğretimin ilk 5 sınıf programı değişikliğini şaşaalı bir şekilde duyuran, bunu gösteri malzemesi yapan bakanlık, bu kadar önemli bir konuda neden suskun? Gerçekleşeceğine kendisinin bile inanmadığı "meslek liselerine bir ay kısa askerlik" gibi popülist projeler üzerine konuşan Hüseyin Çelik, tartışmalı konulara hiç girmiyor. 6., 7. ve 8. sınıf programlarını bitiremeyen bakanlığın, din dersi programını uygulamaya sokmaktaki acelesinin nedenini merak ediyoruz.

***

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin varlığı ve zorunlu olmasıyla ilgili tartışmaları bir yana bırakıyoruz. Sonuçta, bu ders bugün için var ve gelecek öğretim yılından başlayarak da yeni bir program uygulanacak. Bu nedenle programın içeriğine bakmamız gerek. Bugün, 9. sınıfta okutulan ders üniteleri şöyle: "Din, Dinler ve Özellikleri; Din ve Ahlak, Devlete Karşı Görevlerimiz, Temizlik ve Doğruluk, Savurganlık."

Bir de yeni programın 9. sınıf ünitelerinin adlarına bakalım: "İnsan ve Din; İbadet ve Temizlik; Hz. Muhammed'in Hayatı; Değerler ve Aile; Kuran ve Ana Konuları, Laiklik ve Din; Türkler ve Müslümanlık." Sadece lisenin ilk yılında okutulacak ünitelerin başlıklarına bakıldığında bile, "Din kültürü" kavramından, "İslam kültürü" kavramına geçilmekte olduğu anlaşılıyor. Yalnızca bir sınıfa bakarak niye karar veriyorsun, diye sorabilirsiniz. Diğerlerini de açalım:

ESKİ 10. SINIF ÜNİTELERİ: İslam Güzel Ahlaktır; Milli Birlik ve Beraberlik; Örf ve Adet; Kötülüklerden Kaçınma ve Kötülükleri Öğrenme; Çalışmak ve Üretici Olmak; Öğretmenlik"

YENİ 10. SINIF ÜNİTELERİ: Kuran ve Yorumu; Allah İnancı; İslam'da İbadetler; Kuran'a Göre Hz. Muhammed; Haklar Özgürlükler ve Din; Atatürk ve Din, İslam ve Bilim.

ESKİ 11. SINIF ÜNİTELERİ: İslam ve Evren; Evrensel bir din olarak İslamlık; Türk-İslam Kültür Uygarlığı; Atatürk ve Dinimiz; Ahlaki Görevlerimiz; Adalet-Ahlak ve Din; İslam Güzel Ahlaktır.

YENİ 11. SINIF ÜNİTELERİ: İnsan ve Kaderi; İslam'da İbadetlerin Faydaları; Hz. Muhammed'in Örnekliği; İslam Düşüncesinde Yorumlar; İslam ve Barış; Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri; İslam ve Estetik.

İLK KEZ OKUTULACAK 12. SINIF ÜNİTELERİ: Dünya Hayatı ve Ahiret; Dinlerde İbadetler; Hz. Muhammed'i Anlama; İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar; Tövbe ve Bağışlama; Atatürk ve Din Eğitimi; Yaşayan Dinler ve Benzeri Özellikleri.

***

Kafanız karıştı değil mi? Doğrusu ben okurken çok eğlendim. Bu nasıl bir program? "Kuran ve Ana Temaları" başlıklı ünite, "Türkiye'nin yüzde 99'u Müslüman"cılara hitap ediyor, hemen ardından gelen "Laiklik ve Din" ise "Kardeşim, burası laik ülke"cileri susturmaya birebir... Biraz Atatürk, biraz dünya, biraz ahiret, biraz başka dinler; al sana türlü, afiyet olsun! Hadi "din kültürü" gitti, peki bu "ahlak" nereye gitti? Belki dikkatinizden kaçmıştır, mevcut programda "ahlak" beş ünitede geçiyor, yeni programda yok. Bugünün Türkiyesi'nde pek ortalarda görünmeyince, gözden kaçmış olmalı.

***

Kamuoyunun dikkatini herhalde daha sonra çekecek. Şimdilik, uyduruk konular üzerinde saatlerce televizyon programı yapanlar, yeni din dersi programından haberdar bile değiller. Hüseyin Çelik de bu konuda hiç konuşmuyor. Ne yapalım, burası Türkiye; "kıyamet" kopartılmadan, "hesap verme" günü gelmiyor. Hazır, din öğretimini konu alan bir yazı için uygun bir bitiriş de bulmuşum, ben susayım artık.