Yıl XIV6015
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Yazıyı icadı tarihyazımında
dönüm noktası saymayı
altı yıl önce önermiştim.
Bilime göre, evrenimiz
13,700 milyar yaşında.
Yuvarlak: 14 milyar.
XIV olarak belirtiyorum:
XIV6015 yılına merhaba!

İnsan Hakları, bilim, sanat,
felsefe, laik demokratik cumhuriyet,
yurttaşlık ve dünyadaşlık bilinci
gibi değerlerin
güç kazandığı bir yıl olsun.
Daha doğrusu:
Böyle bir yıl yapalım.

Şimdi bazılarının
anlayabileceği dilde
bir rubai:

Cihan biliyor artık, ah!
Öyle biri ki Başküstah
sövgüsü övgü, övgüsü sövgü.
“Vatan-Millet” mi? Vah vah!