Yüzümüze yerleşti hüzün
SERKAN ÖNGEL SERKAN ÖNGEL

Yüzümüze yerleşti bu sefer hüzün. Yüzümüzdeki çizgilere yerleşti. Gülüşlerimiz hüzün. Bakışlarımız hüzün. Sesimiz hüzün. Yas tutuyoruz. Bir anda birçok yas.

En incelikli yerimizden vurdular çünkü bizi. En güzel yerimizden. Çıkarları ve menfaatleri için her türlü kötülüğü seferber etmeyi büyük bir hünerle becerebilen kötülük can evimizden vurdu bizi.

Sivas gibi kanadı içimiz.

Aydınlık yüzlü, güzel gülüşlü çocuklar.

Bu ülkede sosyalist olmak, hiçbir menfaat beklemeksizin, her türlü riski alarak direnmektir.

Hayata iktidarın, gücün penceresinden bakmazlar. Umuttur temel ilkeleri. Başkalarının acıları üzerine rahat bir hayat kurmak yerine onların acıları ile yoğrulmayı tercih ederler.

Sadece kendi hayatlarını yaşamazlar. Başkalarının acılarını da taşırlar içlerinde. Dünyanın kalabalığına karışırlar.

Bir işçi direnişinde, deresi için direnen köylünün yanında, evi yıkılmasın diye dozerin önüne yatan gecekonducunun omuz başında, etnik kimliği nedeniyle evi işaretlenenlerin kapısında onları görmek mümkündür.

Doğası için mücadele edenlerin, kendi yaşadığı topraklarda söz ve karar sahibi olmak isteyenlerin, hakkını arayan işçinin arasındadırlar.

Temel ilkeleri umuttur, eylemleri dayanışma.

Kim olduğu önemli değildir dayanıştığının. Haklı olmaları yeter.

Onları görmeyeceğiniz yerler de vardır. Yalakaların arasında yokturlar. Bayrak, vatan, din, iman diye bağıran, ne kadar çok bağırırsa o kadar nemalanacağını sananların arasında yokturlar. Şiddetten, kandan medet umanların arasında yokturlar.

Liberaller gibi sahte değillerdir. Kuru bir hümanizm savunusu yapmazlar. Zorun ne olduğunu bilirler.

İnsanları ırkına, dinine, mezhebine, siyasi görüşüne, tercihlerine göre ayırmazlar.

Ancak ırkçılığın, dinciliğin, mezhepçiliğin, cinsiyetçiliğin, kendinden farklı olana düşmanlık besleyenin de karşısındadırlar. Amansız düşmanları vardır.

Bu dünyada adaletsizlik varsa, sömürü varsa, dünya bir kardeş sofrası gibi açılmıyorsa önümüze, bu kan, bu zorbalık varsa, farklılıklarımızı bir düşmanlık gibi görüyorsak bunun nedeni ‘bu bezirgan saltanatı, bu zulüm bitmesin diyedir’ diye bilirler.

O yüzden iktidarlar tarafından sevilmezler.

32 sosyalist genç katledildi yüreksizler tarafından. Kendine ümmetçi diyen kendi ümmetinden olmadığını düşündüğü herkesin kanına susamış caniler tarafından öldürüldüler. Suç ortakları herkesçe malum.

Bu ülkenin yürekli çocukları. Dayanışmanın ve umudun çocukları. Sizi unutmayacağız.

Katillerinizi tanıyoruz. Soma’dan, Ermenek’ten, Roboski’den, Gezi’den biliyoruz.

Unutmayacağız. Unutmayacağız. Unutmayacağız.