Zeytinlik için ölüm fermanı
28.08.2018 09:51 ÇEVRE

İzmir Karaburun'da zeytinliklere ve koruma altındaki türlere zarar verecek taş kırma tesisi için izin verildi. Hazırlıklarına başlanan tesisten saatte yaklaşık 100 kg toz havaya karışacak. Ayrıca alanda kesin olarak korunması gereken canlı türleri de bulunuyor.

Proje dosyasında alanda zeytin ağaçları ve sahanın orman sınırları içinde olmadığı belirtilse de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması'na göre tesisin kurulacağı parselin etrafı, zeytin ağaçları, tarla ve ormanlarla kaplı.

Evrensel’de yer alan habere göre proje yaban hayata da büyük darbe niteliğinde. Öyle ki bölgede Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi'nin 'Kesin olarak koruma altına alınan türler', 'Korunan türler' listesinde yer alan kuşlar, sürüngenler, iki yaşamlılar ve memeli canlı türleri bulunuyor. Sözleşmeye göre, bu listede yer alan fauna türlerinin özel olarak korunmasını güvence altına alacak uygun gerekli idari önlemlerin alınması, bu canlıların yer aldığı yabani faunanın üreme veya dinlenme yerlerine zarar vermek yasak.