Şenbay Madencilik’in Özgün Yapı ile birlikte aldığı yol ihalesinde metrekaresi 1,5 TL’lik yol yerine, metrekaresi 43,90 TL olan bir santim daha yüksek yol inşa edildi. Şirketin kasasına fazladan milyonlar girdi.

1 santim yüksek yola 57 milyon TL

Nurcan Gökdemir

Yolsuzluk, usulsüzlük iddialarına sıklıkla konu olan Karayolları Genel Müdürlüğü ihaleleriyle ilgili önemli bir tespit, Sayıştay’ın denetimlerine takıldı. Denetimlerde bir santimetrelik yükseklik farkı nedeniyle kamu kaynağından şirkete milyonlarca lira fazla ödeme yapıldığı belirlendi.

Sayıştay’ın Karayolları Genel Müdürlüğü’nün hesaplarında yaptığı incelemede, “İdarece Daha Düşük Bedelle Yaptırılabilecek İmalatın Yüksek Bedelle Yaptırılması” başlığı altında adı açıklanmayan bir şirkete yapılan fazla ödeme tespitine yer verildi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere 7 Şubat 2014 tarihli açık ihaleyi, Bayburt Grup şirketlerinden Şenbay Madencilik ile Özgün yapı isimli şirket en düşük teklifi vererek aldı. Ancak Sayıştay, ihale sonrası projede değişiklik yapılarak “Kütahya-Simav-Demirci Ayr. Yolu (Çavdarhisar-Abide Arası) ve (Kula-Uşak) Ayrımı”ndaki belli kesimlerin asfalt üretiminin maliyetinin yükseltildiğini tespit edildi.

Rapora göre, işin yaklaşık maliyet hesap cetveli ve birim fiyat teklif cetvelinde, 894 bin 410 metrekare 19 santimetre, 1 milyon 74 bin 711 metrekare de 20 santimetre yükseklikte imalat yapılacağı belirtildi. İhale üzerinde kalan yüklenici 19 cm sıkışmış kalınlıkta 1 metrekare iş için 1,5 TL, 20 cm için ise 43,90 TL teklif etti. Her iki iş kaleminin imalat tekniğinin tamamen aynı olduğu belirtilen raporda, aralarındaki tek farkın bir santimetrelik ara tabaka kalınlığı olduğuna dikkat çekildi.

İşe ait kesin hakediş raporunda ise yüklenicinin 1,5 TL teklif ettiği iş kaleminden hiç imalat yapmadığı, 43,90 TL teklif ettiği iş kaleminden ise 1 milyon 304 bin 659 metrekare yaptığı ve bunun karşılığında da genel müdürlükten toplam 57 milyon 239 bin TL aldığı görüldü.

PROJE DEĞİŞTİ

Raporda, bir santimetre yüksek kalınlığın ciddi maliyet artışına neden olduğu belirtilerek, ihaleden önce istekliler tarafından satın alınan ihale dokümanında yer alan kesin projede bulunmasa da 19 cm ve 20 cm kalınlıklarında imalatlardan ne kadar yapılacağının yaklaşık maliyet hesap cetveli ve birim fiyat teklif cetvelinde olduğu vurgulandı. İsteklilerden de bu miktarlar üzerinden teklif alındığı bildirildi.

İhale sonuçlandıktan sonra değiştirilen işe ait kesin projede ise tüm yol güzergahına 20 cm sıkışmış kalınlıkta bitümlü sıcak karışım imalatı yapılacağı yer aldı.

Şirketin ilk projeye göre teklif veren tüm diğer şirketlerden daha düşük fiyat teklifi verdiği ancak sonra yükselen maliyet ile kazancını arttırdığı ihaleye ilişkin raporda şunlar kaydedildi:

“Her iki iş kalemi için teklif alınıp işe başlandıktan sonra yalnızca yüksek teklif verilen iş kaleminin yaptırılması, Kamu İhale Kanunu’nda sayılan temel ilkelerden olan saydamlık, rekabet, eşit muamele ve güvenirlilik ilkelerine uygun değildir. Ayrıca, ihale sürecinin başında yer alan rekabet şartlarının da sözleşme süresince korunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, ihaleden önce iş kapsamında yapılması öngörülen ve isteklilerden teklif alınan bir iş kaleminin ihale sonuçlandıktan sonra hazırlanan kesin projede yüklenicinin lehine sonuçlanacak şekilde iş kapsamından çıkarılması; Kanunda yer alan temel ilkelere aykırılık teşkil etmekte, ihalede rekabet şartlarını değiştirmekte ve ayrıca işin rekabet koşullarının tam olarak uygulanması sonucu elde edilecek bedelden daha yüksek bedellere bitirilmesine neden olmaktadır.”