110 milyon ton atık için önlemler alınmalı
Fotoğraf: Sibel Bahçetepe

Haber Merkezi

Greenpeace Akdeniz, 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı deprem sonrasında hazırladığı “Deprem bölgesine ilişkin değerlendirme raporu” yayımladı. Raporda, binalardan oluşan toplam enkaz atık miktarının 50 milyon ton ila 110 milyon ton aralığında olacağının öngörüldüğü belirtilerek "Deprem bölgesi ekosistemler ve halk sağlığı açısından ciddi çevresel riskler oluşturabilecek tesislerin yoğun olduğu bir bölgedir" denildi.

Raporda, vurgulanan bazı noktalar özetle şöyle: "Enkaz atıklarına ilişkin en önemli tehditlerin başında binaların üretimi sırasında kullanılan asbest, kanserojen lifler ve toksik malzemeler gelmektedir. Asbestin liflerine çok kısa zamanlı bile maruz kalınması, maruziyetten 10 ila 40 yıl sonra asbeste bağlı akciğer zarı, gırtlak ve yumurtalık kanserine neden olabilmektedir. Deprem bölgesindeki binaların neredeyse yarısından fazlası asbest ve kanserojen madde riski taşımaktadır. Taşıma kamyonlarının üzerinin branda ile kapatılması ve geçiş güzergahlarının sulanması; enkazın kaldırılmasında görevli personelin FFP3 toz maskesi kullanması; enkaz kaldırma çalışmalarında halkın alandan uzaklaştırılması, eğer çadırkentlere yakın alanlardaysa burada bulunan halka FFP3 maskeleri temin edilmesi; enkaz alanlarında çalışanların düzenli sağlık takiplerinin yapılması son derece önemlidir. Enkaz atıklarının içindeki toksinler ve ağır metaller yağmur ve rüzgârla toprağa ve suya karışarak çok geniş bir alanda doğayı ve canlı sağlını tehdit eden birer kirlilik mekanizmasına dönüşebilir. Bu nedenle, enkaz atık alanı tarım alanı, baraj havzası, sulak alan, dere yatakları ve deniz kenarları başta olmak üzere hiçbir doğa alanına bırakılmamalıdır."