2020 Yılı Bütçe Teklifi ile Erdoğan’ın hesap vermeden kullanabileceği örtülü ödenek toplamı 5.4 milyar TL oldu. 8.7 milyarlık yedek ödenek kaleminin kullanım hakkı da Saray’da.

14 milyar liralık keyfi harcama kalemi
NURCAN GÖKDEMİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabını vermeden kullandığı örtülü ödenek ile gerekli gördüğü durumlarda tek başına aktarma yapma yetkisine sahip olduğu yedek ödeneğin 2020 Bütçe Teklifi içindeki toplamı 14.1 milyar liraya ulaştı.

TBMM’ye sunulan 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi’nde yer alan verilere göre, örtülü ödenek ve yedek ödenek toplamları da arttı. 2019 yılında 4 milyar 805 milyon lira örtülü ödenek toplamı 5 milyar 410 milyon liraya, 7 milyar 318 milyon lira olan yedek ödenek toplamı ise 8 milyar 763 milyon liraya çıktı.

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre örtülü ödenek, genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5’i, yedek ödenek ise yüzde 2’sini geçemiyor.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK

“Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetler” gibi geniş bir kullanım alanı olan örtülü ödenekte harcama sınırı 2020’de 5.4 milyar TL olacak.

DİYANET’TEN ÜNİVERSİTEYE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçelerde öngörülmeyen hizmetler” için 2020’de 8 milyar 763 milyon lirayı diğer kurum bütçelerine aktarabilecek. Ancak iktidar her bütçe döneminde yasada yer alan yüzde 2’lik sınırın çok üzerinde yedek ödenek kullandı.

Bütçe raporunda ödeneğin aktarıldığı kalemler gösterilmediği, bütçe disiplinini bozduğu, keyfiliğe yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen yedek ödenek kullanımı önümüzdeki yıl da sürecek. 2021 için tahmini rakam 9 milyar 139 milyon TL, 2022 için ise 9 milyar 655 milyon TL olarak belirlendi.

Son rakamlara göre Cumhurbaşkanlığı, 2018 yılında 2 milyar 883 milyon liralık yedek ödenek aktarımı yaptı. En yüksek tutar 1.2 milyar ile Maliye Bakanlığı’na yapılırken bunu 600 milyon lira ile Başbakanlık, 348 milyon lira ile de Avrupa Birliği Bakanlığı izledi. Yedek ödenekten aktarma yapılan kurumlar bakanlıkların yanısıra Diyanet, yüksek yargı organları ve Bayburt Üniversitesi de yer aldı.