1974’ten şiir
TARIK GÜNERSEL TARIK GÜNERSEL

Beş delikanlı.

Elleriyle barış işareti yapıyor.

Gülüyorlar umutla.

Dört delikanlı.

Elleriyle barış işareti yapıyor.

Gülüyorlar umutla.

Beşincisi fabrikatör oldu.

Üç delikanlı.

Elleriyle barış işareti yapıyor.

Gülüyorlar umutla.

Dördüncüsü savcı oldu.

İki delikanlı.

Elleriyle barış işareti yapıyor.

Gülüyorlar umutla.

Üçüncüsü polis oldu.

Bir delikanlı.

Elleriyle yapışmış demir parmaklıklara,

düşünüyor yanıbaşında ölen arka-

daşını, arkadaşlarını ve barışı.