TÜİK verilerine göre, ülke nüfusu 84 milyonu aşarken, iller arası göç eden kişi sayısı ise 2 milyon 777 bin 797’ye çıktı. Yaşlı nüfus çoğalırken, işsizlik oranlarının da yüzde 10,9’a yükselmesi dikkat çekti.

2,7 milyonluk göç
Fotoğraf: AA

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nüfus ve konut sayımı istatistiklerini açıkladı. 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arası göç ederken, yaşlı nüfusun arttığı belirtildi. 2021 yılında nüfusun 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştığı, işsizlik oranı ise yüzde 10,9'a çıktı. TÜİK verilerine göre, Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan 1927 yılı genel nüfus sayımı sonucuna göre, 13 milyon 648 bin 270 kişi olan Türkiye nüfusu, yıllar içinde sürekli artma eğilimi göstererek 2021 yılında 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı. Yıllar içinde kadın ve erkek nüfusu hemen hemen eşit büyüklüğe ulaştı. Erkek nüfus 2021 yılında 42 milyon 428 bin 101; kadın nüfus ise 42 milyon 252 bin 172 kişi oldu.

İLLER ARASI HAREKETLİLİK

Toplam nüfusta yaşlı ve ortanca yaş nüfusun oranı arttı, çocuk ve gençlerin oranı azaldı. 1935 yılında yüzde 21,2 olan ortanca yaş, 2021 yılında yüzde 33,1 oldu. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı 1935'te yüzde 41,4 iken yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 22,4'e düştü. Yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise 1935'te yüzde 3,9 iken 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükseldi.

Yıllara ve cinsiyete göre medeni durumun dağılımı incelendiğinde; erkeklerde hiç evlenmeyenlerin oranı, kadınlara göre daha yüksek oldu. 1935 yılında yüzde 80,8 okuma yazma bilmeyenlerin oranı, yıllar içinde sürekli düşme eğilimi göstererek 2021 yılında yüzde 2,5 oldu. 2021 yılında yükseköğretim mezunlarının oranı her iki cinsiyette de artış gösterdi. 2007-2008 döneminde yüzde 3,18 olan iller arası göç eden nüfus oranı, 2021 yılında yüzde 3,28 oldu. Türkiye'de 2021 yılında 2 milyon 777 bin 797 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47,5'ini erkekler, yüzde 52,5'ini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'de ikamet eden 84 milyon 680 bin 273 kişinin yüzde 94,9'unun doğum yerinin Türkiye, yüzde 3,7'sinin ise yurtdışı olduğu görüldü. Türkiye'de ikamet eden ancak doğum yeri yurt dışı olan 3 milyon 141 bin 351 kişi arasında Bulgaristan doğumlular yüzde 11,4 ile ilk sırada yer aldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya, Irak, Suriye, Afganistan doğumlular izledi. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, 2021 yılında 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu. Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfusun vatandaşlık ülkelerine göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 18 ile Irak vatandaşlarının ilk sırada yer aldığı görüldü. Türkiye'de 2021 yılında doğan bebeklere verilen isimler incelendiğinde; erkeklerde Yusuf, kızlarda ise Zeynep isminin ilk sırada yer aldığı görüldü. Hane halklarının konuttaki mülkiyet durumuna göre dağılımına bakıldığında; yüzde 60,7'sinin oturduğu konutun sahibi olan, yüzde 27,6'sının kiracı olan, yüzde 8,4'ünün oturdukları konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen ve yüzde 0,9'unun da lojmanda oturan hane halklarından oluştuğu görüldü. Konut sayısındaki artışa karşın, mülk sahibi oranlarının geçmiş yıllara göre düşüşe geçtiği görüldü.

İŞSİZLİK YÜZDE 10,9

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta işgücüne katılma oranı yüzde 51,9 oldu. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 69,9, kadınlarda ise yüzde 34 oldu. İstihdam oranına bakıldığında, toplamda yüzde 46,2, erkeklerde yüzde 63,3 ve kadınlarda ise yüzde 29,2 oldu. Diğer yandan işsizlik oranı toplamda yüzde 10,9, erkeklerde yüzde 9,4 kadınlarda ise yüzde 14,1 oldu.

***

YAŞLI NÜFUS İÇİN YATIRIMLAR YAPILMALI

Sosyolog Prof. Dr. Erkan Saka, yaşlı nüfusun artığını belirterek “Özellikle yaşlı nüfusa yönelik daha çok yatırırım yapılması gerekiyor. Bu konuda ülke hazır mı?" diye sordu. Batı ülkelerinde yaşlılara yönelik politikaların yapıldığını anlatan Saka "Pandemide çok iyi bir sınav vermedik. Yaşlılar sosyal bir sürü oluşumdan geri bırakıldı. Bizim artık yaşlılık üzerine kafa yormamız lazım" diye konuştu. İller arası göçteki artışa ilişkin de Saka, unları kaydetti: "Hangi iller arası bir artış var, o önemli. Eskisi kadar köyden kente göç olmuyor gibi. Belki tersine göç durumu var. Verileri bilmiyorum ama belki de pandeminin de tetiklemesiyle daha küçük şehirlere bir göç olabilir."

NÜFUS VE KONUT SAYIMI 2021

2-7-milyonluk-goc-1102555-1.