birgün

16° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 22.09.2021 12:09

2020 yılında Türkiye'de din veya inançla bağlantılı 14 nefret suçu tespit edildi

Ocak–Aralık 2020 aralığında din veya inançla bağlantılı ön yargı saikiyle işlenmiş 14 nefret suçu veya olayı tespit edildi. İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin raporuna göre söz konusu olayların 8’i alevilere, 5’i hristiyanlara ve 1’i de başörtülülere yönelik ön yargı içeriyor. Raporda, Türkiye’nin nefret suçlarına ilişkin etkili adımlar atmadığına dair somut bilgiler de çalışmada yer aldı.

2020 yılında Türkiye'de din veya inançla bağlantılı 14 nefret suçu tespit edildi

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin raporuna göre, Ocak–Aralık 2020 aralığında din veya inançla bağlantılı ön yargı saikiyle işlenmiş 14 nefret suçu veya olayı tespit edildi. Bu olayların 8’i alevilere, 5’i hristiyanlara ve 1’i de başörtülülere yönelik ön yargı içeriyor. Olay türleri ise, ibadet yerleri veya mezarlıklara zarar verme, mala/eşyaya zarar verme, hakaret ve tehdit/tehdit edici davranış olarak sınıflandırılıyor.

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nin Türkiye’de Din veya İnanç Temelli Nefret Suçları 2020 Raporu yayımlandı. Türkiye’de nefret suçlarıyla ilgili ele alınabilecek mevzuat ile yargı kararlarına ilişkin tarama yapılan raporda; nefret suçlarının kategorizasyonu için "Yahudilere, hristiyanlara, müslümanlara, başörtüsü kullanan kişilere, ateistlere, Yehova Şahitlerine" karşı ön yargı saikleri temel alındı. Ayrıca, konuya ilişkin AİHM içtihatlarıyla beraber, BM, Avrupa Konseyi ve AGİT’in tavsiyelerine de raporda dikkat çekildi. Nefret söylemi ile nefret suçu kavramları arasındaki farklılıkların da ele alındığı raporda, “nefret suçları mağdurlarının tarihsel olarak suçluya odaklanan adalet sisteminin kendileri için işleme” talebi de yer aldı.

'TÜRKİYE NEFRET SUÇLARINA İLİŞKİN ETKİLİ ADIMLAR ATMIYOR'

BM üyesi ülkeler tarafından Türkiye’ye verilen mevzuat değişikliği ve ayrıştırılmış verilerin yayımlanmasına ilişkin tavsiyelerinin Türkiye tarafından sadece not edildiği belirtilen raporda, Türkiye’nin nefret suçlarına ilişkin etkili adımlar atmadığına dair somut bilgiler de çalışmada yer aldı.

ÖNERİLER

• Raporda kamu yetkilileri, sivil topluma ve din veya inanç topluluklarına yönelik verilen önerilerden bazıları şöyle:

• Din veya inanç temelli nefret suçları da dahil olmak üzere tüm nefret suçlarını engellemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla nefret suçlarına ilişkin mevzuat düzenlenmesi,

• Nefret suçlarının ayrıştırılmış bir şekilde kayıt altına alınması ve etkin soruşturma yapılması, kovuşturma ve uygun bir yaptırım uygulanması,

• Mağdurların desteklenmesi için ihtiyaçlarına yönelik çok boyutlu tedbirler alınması,

• Kolluk kuvvetleri ile sivil toplum ve din veya inanç toplulukları arasında bilgi paylaşımı ve iş birliğinin güçlendirilmesi.

Din veya inanç temelli nefret suçlarının görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan rapordaki veriler aynı zamanda AGİT’e 2020 değerlendirmesi kapsamında da sunuldu. Din veya inanç topluluklarının katkılarıyla izleme çalışmasının genişletilmesi ve savunu konusunda iş birliği yapılması hedefleniyor.

Neden BirGün?

Bağımsız bir gazete olarak amacımız, insanlara hakikati ulaştırarak ülkede gerçek bir demokrasi ve özgürlük ortamının yeşermesine katkı sunmak. Bu nedenle abonelikten elde ettiğimiz geliri, daha iyi bir gazeteciliği hayata geçirmek, okurlarımızın daha nitelikli ve güvenilir bir zemin üzerinden bilgiyle buluşmasını sağlamak için kullanıyoruz. Çünkü banka hesabını şişirmek zorunda olduğumuz bir patronumuz yok; iyi ki de yok.

Bundan sonra da yolumuza aynı sorumluluk bilinciyle devam edeceğiz.

Bu yolculukta bize katılmak ve bir gün habersiz kalmamak için
Bugün BirGün’e Abone Ol.

BirGün; seninle güçlü, seninle özgür!

BirGün’e Destek Ol