birgün

6° AÇIK

ARŞİV 07.12.2011 17:12

21 Aralık gündönümü

İlk alamet 12 Kasım günü belirmişti...

İlk alamet 12 Kasım günü belirmişti.

Bayram tatilinden hemen iki gün sonra alelacele toplanan Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi’ne Türkiye’nin dört bir yanından gelen dört yüz elli hekim katılmıştı.

İkinci alamet…

Daha önceden planlanıp Van depremi nedeniyle ertelenen ve aslında Çapa ve Cerrahpaşa’yla sınırlı olan iş bırakma eylemi muhteşem katılımlı ve coşkulu olmuş...

Cerrahpaşa’dan Çapa’ya beş bin sağlıkçı yürümüştü.

Üçüncü Cemre geçtiğimiz Pazar günü İstanbul’da düştü.

İstanbul (Âli) Hekim Meclisi’nin toplantısına katılanların sayısı yedi yüzü geçti.

Cerrahpaşa’nın o devasa Oditoryum’u doldu taştı.

İstanbul’un şimdiye kadar gördüğü en büyük hekim toplantısı oldu.

***

AKP Hükümeti’nin kendi milletvekillerinden bile kaçırarak hazırladığı…

Bakanlar Kurulu’ndan 12 Ekim günü geçirip Resmi Gazete’de yayınlamak için beş günlük bayram tatili öncesi gece yarısına kadar beklettiği…

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (663 Sayılı KHK) bardağı taşırmış durumda.

Hükümet Millet Meclisi’nden kaçırdığını Sağlıkçılar Meclisi’nden kaçıramıyor.

Hastanelerde, polikliniklerde, servislerde, ameliyathanelerde, laboratuvarlarda 663 Sayılı KHK konuşuluyor…

Toplantılar yapılıp Meclis’ler kuruluyor.

***

Sağlıkçılar 21 Aralık günü başlıyor.

Çağrıyı yapan örgütler…

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği, Devrimci Sağlık İş Sendikası, Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Türk Tabipleri Birliği, Türkiye Diyetisyenler Derneği.

(Türk Eczacıları Birliği’nin, sağlık alanında örgütlü diğer sendikaların eksikliği hemen hissedilse de…

Daha iki hafta var... Değerlendireceklerdir mutlaka.)

21 Aralık’ta bütün hastanelerde G(ö)REV var.

21 Aralık’ta…

Sağlık Bakanlığı’nı $ağlık Holding’e, Devlet Hastanelerini $irket Hastaneleri’ne çeviren…

Hastanelerin başına Tahtakale’den, Mahmutpaşa’dan devşirme CEO’lar getiren…

Sağlık Bakanlığı’na istediği sağlık meslek mensubunun diplomasını alıp itinayla imha etme yetkisi veren…

663 Sayılı KHK’ya isyan var.

***

21 Aralık’ta aciller dışında sağlık hizmeti verilmeyecek.

O gün…

Bütün sağlık meslek örgütlerinin…

Bütün sendikaların…

Bütün siyasi partilerin…

Bütün hasta ve hasta yakını derneklerinin…

Bütün toplumun katılımına açık…

Sağlık Hakkı Meclisleri kurulacak hastanelerde.

663 Sayılı KHK tartışılıp oylanacak hastane bahçelerinde.

(İsterlerse AKP milletvekilleri dahi katılabilecek, Millet Meclisi’nde söyleyemediklerini söyleyebilecek.

Hiç çekinmesinler…

Sağlık Hakkı Meclisleri’nin ne Mehmet Sağlam gibi bir Başkanvekili, ne de Salim Uslu gibi bir İdare Amiri olmayacak.

Kimse itilip kakılmayacak, kimseye kem söz edilmeyecek.)

***

21 Aralık…

Güneş ışınlarının güney yarıküredeki Oğlak Dönencesi’ne doksan dereceyle geldiği…

Kuzey yarıkürede en uzun gece ve en kısa gündüzün bitip günlerin uzamaya başladığı…

Gündönümü.

Sağlıkçılar…

En uzun gecede, en kısa günde, karanlığın en koyu, ışığın en az olduğu anda…

Günü uzatmak, aydınlığı arttırmak için başlıyorlar.

 

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız