Google Play Store
App Store
21.Yüzyılda Kurucu Fikirler Sempozyumu

BURCU CANSU

Redaksiyon Dergi, Ve Tarih Yürüyor sempozyumlarına "21.Yüzyılda Kurucu Fikirler' başlığıyla devam ediyor. Kurucu Fikirler Sempozyumu İnşaat Mühendisleri Odası toplantı salonunda sürüyor.

“Gelin sosyalizmi kuralım”
Sempozyumun ilk gününde “Siyasal Ufku Yeniden Kurmak”, “Türkiye’yi Yeniden Kurmak” , “Direnişi Yeniden Düşünmek” başlıkları tartışıldı.

“Siyasal Ufku Yeniden Kurmak” başlığındaki sempozyumda yer alan Hayri Kozanoğlu, “Dünyanın öbür ucundaki sempozyumu dahi izleyebiliyoruz. İnsanlara facebook, twitter vs., eşitlikli bir ortam yaratıyor ama bunların arkasında büyük şirketler olduğunu, buralardan büyük paralar kanıldığını biliyoruz” derken, insanların dünyasında teknoloji ile de yeni ufuklar açıldığını fakat kapitalist düzende bunun meyvelerini toplamanın mümkün olmadığını söyledi.

Gamze Yücesan Özdemir ise, “21’inci yüzyılın başında kapitalizm kendisi ile birlikte bütün halkları ve gezegeni bir yok oluşa götürürken ve biz memleketimizde bunu son dönemde çok acı bir şekilde deneyimlerken kapitalist sisteme alternatif bir sosyalist ufku bugün değil de ne zaman kuracağız?” sorusunu sorarken, “Sosyalizm geçmişin uğursuz deneyimleri ile ötelenecek değil yeniden kurulacak bir insanlık onurudur. Gelin sosyalizmi tekrar talep edelim, tekrar kuralım” diye konuştu.UMUTLAR DEVRİM OLUR
Melih Pekdemir ise, “Ancak kısacık ve küçücük mutlulukları olabilir sıradan ve sahici insanların. Bunu fark etmezler bile ve bunu yalnızca şairler fark edebilir belki. Kısacık ve küçücük mutlulukları, sıradan ve sahici insanların, ancak şiire dökülebilir, şiir olabilir, başka türlü anlatılamaz. Kısacık ve küçücük mutlulukları sıradan ve sahici insanların, ömre bedel olur. Bu bedeli hiçbir sıra dışı varsıl ödeyemez; parası pulu yetmez. Upuzun ve kocaman ve umutsuz mutlulukları yetmez. Zira her şeyleri olan varsılların, umuda ihtiyaçları yoktur. Öyleyse her şeyleri vardır varsılların yalnızca umutları yoktur. Oysa hiç bir şeyleri yoktur sıradan ve sahici insanların. Ancak kısacık ve küçücük mutlulukları olabilir ve upuzun kocaman umutları. Bunu ancak feylezoflar bilir. Sakallı Marx buna devrim demiştir. Sıradan ve sahici milyonlarca insan, bunu fark ettikleri zaman, umutları devinir devrim olur...” diye konuştu.

ANTİ - FAŞİST BLOK KURULSUN
Sempozyumda ikinci oturumda konuşan “Türkiye'yi Yeniden Kurmak” oturumunda konuşan Korkut Borotav, anti-faşist blok oluşursa, AKP’nin sağlam görünen tabanının içerisindeki fayların hareket ettirilebileceğine vurgu yaparken, “Kriz gelirse rejim çöker sapmasından vazgeçilsin. Yok efendim, ne çökeceği belli ne de krizin geleceği… Bütün mesele krizin hangi ortamda geleceğidir. Eğer kuvvetli sol sosyalist güçleri anti-faşist bloku oluşturmayı başarırsa kriz sınıf mücadelesini hızlandırır ve iktidar değiştirmeyi gündeme getirebilir” dedi.

Filiz Zabcı da solda toplumsallaşmadan bahsederek, “Solda çok fazla sol sosyalist deneyim var fakat anti-faşist cephenin ve anti-faşist bir refleksin gelişmiş olduğunu söylemek mümkün değil. Oysa son birkaç yılda yaşananlar bile bu tür bir refleksin ortaya çıkması için uygun koşullar yaratıyor…” sözlerini kaydetti.

HAZİRAN TÜRKİYE'Sİ
Fatih Yaşlı da, Türkiye’nin hem siyasal hem sosyolojik hem de coğrafi olarak üç parçaya ayrılmış bir görünüm arz ettiğini belirterek, “AKP Türkiye’sinin bir gelecek tasavvuru var, Başkanlık. Kürdistan Türkiye’sinde Kürt halkının statü elde etmesine yönelik bir proje var. Üçüncü Türkiye’nin ne bir siyasal öncüsü var ne de henüz kolektif bir aklı kendisinin bir özne olarak görebilecek bir politik programı yok. Türkiyeli sosyalistlerin öncelikli olarak ayaklarını basması gereken seçim sandığında yüzde 25’lik kitleyi oluşturan bu toplamla ilişki kurmak olduğunu düşünüyorum. Aynı toplamın Haziran’da sokağa çıkan toplam da olduğunu düşünüyorum…” diye konuştu.“SOLU YENİDEN KURALIM"
Alper Taş ise “Türkiye’yi yeniden kurmak için solu da yeniden kurmak lazım” dedi. Taş, toplumsal muhalefetin yeniden kurulması gerektiğine değinirken, “Kendimizi yeniden kurmadan toplumsal muhalefeti yeniden kurmadan, solu yeniden kurmadan Türkiye’yi yeniden kurmamız mümkün değil. Kurucu fikirlerimiz var ama kurucu hayatlarımız, kurucu pratiklerimiz yok. Gezinin fikri kurucu fikirlerimizdir. Türkiye toplumunun geleceği solun geleceği ile yakından ilintilidir. Türkiye’yi yeniden kurmaya solcular aday olmalıdır” dedi.

SEMPOZYUM SÜRÜYOR
Yarın “Zaman Ve Mekanı Yeniden Düşünmek” oturumunda Kansu Yıldırım, Rahmi Öğdül, Yasin Durak, Şükrü Argın, “Yeni Bir Kültür Ve Siyaset” oturumunda Selçuk Candansayar, Necmi Erdoğan, Burhan Sönmez, “Alternatifler Oluşturmak” oturumunda Eriş Bilaloğlu, Ünal Özmen, Tarık Şengül, Ethemcan Turhan yer alacak. Sempozyum Bavul Dergi okur-yazar buluşması ile sona erecek.