Adana Bölge İdare Mahkemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Adana, Hatay, Niğde, Kayseri ve Mersin illerini kapsayan 70 yaban keçisinin avlanmasına ilişkin ihaleyi iptal etti.

4 ilde yaban keçisi öldürme ihaleleri iptal edildi

Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği tarafından, Hayvanlara Adalet Derneği'nin (HAD) desteğiyle 27 Eylül 2021'de yaban keçilerinin avlanmasına karşı açılan davada nihai karar açıklandı.

TVD tarafından yapılan açıklamada, 17 Şubat'ta Adana'da görülen duruşmanın ardından kararı taraflara duyuran Adana 2'nci İdare Mahkemesi'nin, ihalenin 'hukuka aykırı' olduğu gerekçesiyle, dava açıldıktan ancak 6 ay sonra avın iptaline karar verdiği belirtildi.

Mersin Barosu'nun Danıştay'da elde ettiği emsal sonuca da atıfta bulunan gerekçeli nihai kararda şöyle denildi:

"Yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihaleler açısından davalı idare tarafından bilimsel, somut ve kapsamlı araştırma ve tespitler yapılmadan gerçekleştirilen dava konusu ihalede hukuka uygunluk bulunmamaktadır. Nitekim benzer bir uyuşmazlıkta verilen Danıştay 13'üncü Dairesinin 28/12/2021 tarih ve E:2021/3939, K:2021/5365 sayılı kararı da bu doğrultudadır."

'GEÇ GELEN ADALET'

4-ilde-yaban-kecisi-oldurme-ihaleleri-iptal-edildi-991835-1.

Vegan Derneği Türkiye (TVD) ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği tarafından sosyal medyada paylaşılan açıklamada, karar, 'Geç gelen adalet' sözleriyle değerlendirildi. Açıklamada, nihai kararın 6 ay sonra verildiği belirtilirken, "Vegan Derneği Türkiye ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği olarak davayı kazanmış olabiliriz ama hayvanları kaybettik. Yaban keçileri yaşamlarını kaybetti. Bu kaybın telafisi yok. Avcılık tamamen yasaklanana kadar mücadeleye devam edeceğiz" denildi.

'Av turizmi' kapsamında Adana, Mersin, Hatay, Niğde ve Kayseri'de nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan 70 yaban keçisinin avlanmasına engel olmak için TVD ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği, Adana 2'nci İdare Mahkemesi'nde Tarım ve Orman Bakanlığı'na dava açmıştı. 31 Mart 2022'ye kadar 18 parti halinde 70 yaban keçisi, 'acente kotasının avlattırılması işi' ihalesinin yürütmesinin acilen durdurulmasını ve iptalini talep dava dilekçesinde, yaban keçilerinin avlanması üzerinden maddi gelir elde edilmesinin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırılık teşkil ettiği vurgulanmıştı. Ancak Adana 2'nci İdare Mahkemesi, ihalenin Adana'ya ek olarak 4 ili daha kapsadığını gerekçe göstererek 'görevsizlik' kararıyla dava dosyasını aylar sonra Danıştay'a sevk etmiş, Danıştay da dosyayı yeniden Adana'ya göndermişti. (DHA)