Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce uygulanan e-haciz uygulaması milyonların canını yaktı. Tapulara yönelik 2020 yılında 3 milyon 737 bin, 2021’de ise 5 milyon 431 bin e-haciz işlemi uygulandığı ortaya çıktı.

5,4 milyon tapuya bir yılda el kondu

Mustafa BİLDİRCİN

Giderek derinleşen ve milyonlarca kişiyi yoksulluğa mahkum eden ekonomik kriz, yurttaş için artık katlanılamaz hal aldı. Yurttaş alım gücünün erimesiyle borçlarını ödeyemez duruma geriledi. Banka ve finansman şirketlerine olan borç 13 Mayıs itibarıyla 1 trilyon 83 milyar TL’yi aşarken 4 milyon 143 bin yurttaş, beş yıldır borcunu ödeyemediği için haciz kıskacına alındı.

Borcunu ödeyemeyen yurttaş sayısı Türkiye’deki ekonomik krizin yakıcı etkisini gözler önüne serdi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün verileri ise korkunç tabloya ayna tuttu. 2021 yılında tapular üzerinde uygulanan e-haciz sayısının 5 milyonu aştığı öğrenildi.

İLK KEZ 2019’DA BAŞLADI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı ortaklığıyla e-haciz işlemlerine yönelik yazılım ve entegrasyon çalışmaları 2018 yılının sonunda tamamlandı. Tapulara yönelik ilk e-haciz uygulaması 14 Ocak 2019 tarihinde Sincan Batı Adliyesi’nde uygulanmaya başlandı. Tapuda e-haciz, 15 Mayıs 2019 tarihinde ise Türkiye çapında yaygınlaştırıldı.

Müdürlüğün, 2020 ve 2021 yıllarına yönelik e-haciz verileri ise dikkati çekti. Resmi verilere göre, 2020 yılında tapular üzerinde toplam 3 milyon 737 bin 827 adet haciz tesisi gerçekleştirilirken bu sayı 2021 yılında yüzde 45 arttı.

BİR YILDA 5 MİLYON 431 BİN E-HACİZ

Müdürlüğün e-haciz, terkin ve kamu haczine yönelik istatistiklerinde şu veriler sıralandı:

•Tapuda e-haciz tesis sayısı: 5 milyon 431 bin 29
•Tapuda e-haciz terkin sayısı: 1 milyon 769 bin 731
•GİB tarafından konulan kamu haczi: 385 bin 45

KONUT SAHİPLİĞİ ORANI DÜŞÜYOR

Borç nedeniyle tapusuna yönelik haciz uygulanan sayısı giderek artarken TÜİK’in 2017 yılı itibarıyla kayıtlarına aldığı, “Konut sahipliği istatistikleri” de Türkiye’de ev sahibi olabilenlerin sayısının giderek azaldığını ortaya koyuyor. Kayıtların ilk kez tutulduğu 2017 yılında kendilerine ait bir konutta oturanların oranı yüzde 59,1 olurken bu oran 2021 yılında 57,5 ile ifade ediliyor.