Nükleer enerji karşıtı 54 kurum, “‘Nükleer santrali kapatacağız’ demeyen hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

54 nükleer enerji karşıtı kurumdan seçimlere yönelik açıklama

Nükleer Karşıtı Platform'un da aralarında bulunduğu 54 nükleer karşıtı kurum, “‘Nükleer santrali kapatacağız’ demeyen hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğiz" açıklaması yaptı. 

Nükleer Karşıtı Platform (NKP), "Akkuyu'ya Nükleer Yakıt Getirilmemeli" başlığıyla, aralarında Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) ve KESK'in de olduğu 54 nükleer karşıtı kurum ve sivil toplum örgütünün imzasıyla yazılı açıklama yaptı. 
 
Mersin’in Gülnar İlçesi’nde bulunan Akkuyu Nükleer Santrali’ne ilk nükleer yakıtın 27 Nisan’da getirileceğinin duyurulmasının ardından yapılan açıklamada, nükleer yakıt çubuklarının gelmesiyle ülkenin geleceğinin büyük tehdit altında olacağı belirtildi.

Meslek örgütleri, bilim insanları ve toplumun tepkilerine rağmen, nükleer santral projelerinin ısrarla gündemde tutulmaya çalışılmasına tepki gösterildi. Açıklamada, Akkuyu’da sorunlu inşaat sürecinin devam ettiği, Sinop’ta ise 2019 yılında maliyet artışları nedeniyle Japon yüklenici şirketin projeden çekilmesi ve Sinop Nükleer Santralı Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporuna karşı açılmış olan davanın henüz sonuçlanmamasına rağmen Rus şirketler ile pazarlıklar yapıldığı ifade edildi. 
 
"NÜKLEER SANTRAL İSTEMİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hiçbir koşulda nükleer yakıtın Mersin Akkuyu’ya getirilmesini kabul etmiyoruz. Ne dünyada ne ülkemizde nükleer santral istemiyoruz. Ülke geleceğimizin nükleer felaketlerle yok edilmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemize felaket getirecek nükleer santrallere karşı duyarlı tüm kurumları ve nükleer karşıtlarını mücadeleye çağırıyoruz. Mali açıdan büyük kamu zararı doğursa da ‘nükleer santrali kapatacağız’ demeyen hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceğimizin altını çiziyoruz.”
 
İZMASI BULUNAN 54 KURUM
 
Açıklamada imzası bulunan kurum, sendika ve örgütler şöyle: Nükleer Karşıtı Platformu (NKP), Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Nükleer Tehlikeye Karşı Barış ve Çevre İçin Sağlıkçıları Derneği (NÜSED), Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO), Mersin NKP, Sinop NKP, İstanbul NKP, Ege Çevre Platformu (EGEÇEP), Tüketici Koruma Derneği (TÜKODER), Taksim Gezi Parkı Koruma Güzelleştirme Derneği Ekosfer, İstanbul Tabip Odası (İTO), Mersin Tabip Odası (MTO), Kuş Adası Çevre Platformu, Yeşil Irmak Çevre Platformu, Malatya Çevre Platformu, Ekoloji Birliği İklim Adaleti Komisyonu, Sinop Kent Hakları Derneği (KENTSAV), Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği (SNKPDER), Ekoloji Politik Küçükçekmece Sinoplular Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Marmara Yaşasın Grubu, Büyük Menderes İnisiyatifi (BMİ), Radikal Yeşiller Silivri Çevre Derneği, Uluslararası Çevre Gazeteciler Derneği (UÇE), Çevre Haberleri Ajansı (ÇHA), Çepeçevre Gazetesi, Yeşil Sol Ekoloji Çalışma Grubu, Validebağ Savunması Fırtına İnisiyatifi, LOC Vadisi Koruma Platforumu, Karadeniz İsyandır Platformu, Kuzey Ormanları Savunması, Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Samandağ Res Karşıtı Mücadele, Bakırtepe Çevre Platformu, Adana Ekoloji Platformu, Munzur Çevre Derneği, Yaşam ve Dayanışma Yolcuları, Yeşil Direniş Ekoloji, Yaşam Gazetesi, Muğla Çevre Platformu, İkizköy Çevre Komitesi, Gökova Ekoloji Yaşam Derneği, Enerji Sanayi Maden Kamu Emekçileri Sendikası (ESM), Veteriner Hekimler Derneği, Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP), Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Yazarları, Şairleri ve Sanatçılar Derneği (SİYAŞAD).