Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın kamu zararına neden olan ‘yap-işlet-devret’ projeleri için 560 milyon TL’lik müşavirlik ihalesi gerçekleştirildiği ve bu ihalelerin hiçbirinin yasalara uygun olmadığı tespit edildi.

560 milyon TL’lik usulsüzlük yapılmış

Hüseyin ŞİMŞEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Sayıştay denetimleri, kurumun milyarlarca TL’lik hesap hataları ile yönetildiğini, bağlı birimlerinin ise kanuna aykırı ihalelerle yüz milyonlarca TL’yi yok ettiğini ortaya koydu. 2021 yılı Sayıştay denetimleri, Bakanlığın içerisinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Rapora göre, ‘yap, işlet, devret’ (YİD) ihale sisteminde dokümanların ihaleden önce oluşturulması ve mevcut mevzuatlara uygun olması gerekirken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu kurala uymadı. Raporda konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“İhalelerin yapılmasına izin veren bir mevzuat düzenlemesi bulunmadığından ihale dokümanı içinde bulunması gereken belgeler (teknik şartname ve sözleşme tasarısı gibi) ile esas ve usuller olmadan ihale yapılması hukuken mümkün olmadığından ihale izni verilmesi, ihale komisyonu oluşturulması, ihaleyi yapması, sözleşme imzalanması ve sözleşmenin uygulanması işlemleri dayanaktan yoksun kalmaktadır.”

HESAP HATALARI

Dönem sonu işlemlerinin muhasebe kayıtlarında eksiklikler bulunması, idari para cezası tahakkuk kayıtlarının yapılmaması, döner sermayeden karşılanan maddi olmayan duran varlık alımlarının bakanlık mali tablolarında izlenmemesi, kamulaştırma işlemlerinde kanun yollarına başvurulması sonucunda bedeli düşen taşınmazlara ilişkin muhasebe kaydının hatalı yapılması gibi uygulamalar, Bakanlıktaki diğer hatalar olarak sıralandı.

560-milyon-tl-lik-usulsuzluk-yapilmis-1069620-1.