Muayene hekimlerinin özel hastanelerde ameliyat yapmasını kısıtlayan “Özel Hastaneler Yönetmeliği" yapılan üçüncü değişikliğe karşın sorunları çözemedi. Bazı illerde doktorların hiçbir şekilde ameliyat yapamadığı belirtildi.

6 cerrah 55 gündür ameliyat yapamıyor
Fotoğraf: Depo Photos

Sibel BAHÇETEPE

Hekimlerin mesleklerini serbest yapabilme hakkını ortadan kaldıran Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan birtakım değişikliklere karşın hekimlerin mağduriyeti sürüyor. Muayenehane hekimleri, serbest çalışma haklarına darbe vuran yönetmeliğe tepki göstererek “Halen birçok şehirde bazı branşlarda hekimler hiçbir şekilde ameliyat yapamıyorken, diğer birçok şehirde ise alternatifsizlik nedeni ile hekimler birkaç zincir özel hastane dışında ameliyat yapamaz hale geldi. Örneğin; Samsun‘da 6 plastik cerrah 55 gündür hiçbir şekilde ameliyat yapamıyor” dedi.

6 Ekim 2022’de yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile muayenehanesi bulunan hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili özel hastanelerde yapabilecekleri şartı getirildi. 

AMELİYATLAR YAPILAMIYOR

Muayenehane hekimlerinin yüzde 85’ini ameliyat yapamaz duruma getirecek olan yönetmeliğe çok sayıda tepki geldi. Sağlık Bakanlığı bunun üzerine 7 Ocak 2023'te yayımladığı yönetmelik değişikliği ile 7 Ocak 2023 tarihinden önce muayenehanesi olan hekimleri kota kısıtlamasından muaf tuttu ancak sadece bir hastane ile anlaşma yapmalarına izin verdi. Bu da sorunu çözemeyince 7 Nisan’da yeni bir düzeltmeye gidildi. 3’üncü yönetmelik değişikliğinde "Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet vereceği özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan en yakın ilde bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyonlardan görüş alınarak sözleşme yapılabilir" denildi. Son değişiklik de soruna çare olmadı ve birçok şehirde serbest hekimler yönetmeliğe uygun şartlarda ameliyat yapacak hastane bulamadığı için ameliyatlarını yapamaz hale geldi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Halit Urgan, söz konusu yönetmelik ile ülkede çalışan 185 bin hekimin serbest çalışma hakkına büyük bir darbe vurulduğunu belirterek "Hekimlerden gelen tepkiler üzerine Bakanlık 7 Ocak 2023’te, 6 Ekim'den daha ağır bir değişiklik yaptı ve serbest hekimlerin bir çok özel hastanede ameliyat yapmasını yasakladı” dedi. Urgan, özetle şunları söyledi: “Yeni değişiklik ile serbest hekimlerin çalıştıkları şehirlerde özel hastane olmaması durumunda başka şehirlerde ameliyat yapabilmelerinin önü de kapatılmış oldu. Bu değişiklikler ile bir çok şehirde serbest hekimler yönetmeliğe uygun şartlarda ameliyat yapacak hastane bulamadıklarından ameliyatlarını yapamaz hale geldiler. Gelen itirazlar sonrası 7 Nisan’da yeni bir yönetmelik düzeltmesine gidildi ancak bu değişiklik de hekimlerin sıkıntılarını çözmedi. Halen birçok şehirde (Samsun, Uşak, Sivas, Alanya, Erzurum, Amasya, Rize, Çanakkale, Malatya, Van, Artvin gibi) bazı branşlarda hekimler hiçbir şekilde ameliyat yapamıyorken, diğer birçok şehirde ise alternatifsizlik nedeni ile hekimler birkaç zincir özel hastane dışında ameliyat yapamaz hale geldi. Örneğin; Samsun ‘da 6 plastik cerrah 55 gündür hiçbir şekilde ameliyat yapamıyor. Nedeni ise kartelleşen ve bu nedenle rekabet kurumundan ceza alan zincir hastaneler."

Op. Dr. Halit Urgan

Op. Dr. Oğuzhan Aydoğdu’da yönetmeliğe tepki göstererek, hekimlerinin büyük sıkıntılar yaşadığını söyledi.

***

YASAKÇI ZİHNİYET DEĞİŞMEDİ

CHP Balıkesir Milletvekili Dr. Fikret Şahin, yönetmelikte yapılan üç değişikliğin de “yasakçı zihniyeti” değiştirmediğini söyledi. Şahin, yönetmeliğin Anayasa’ya ve yasalara aykırı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti: "Yönetmelikle, seçim hakkı hekimlerden alınıp özel hastanelere devredildi. Yönetmelikte bir nevi zincir özel hastaneler muayenehanelere çökmüştür. Yönetmelik, serbest hekimlik yapan hekimlerin çalışma özgürlüğü ve hastaların hekim seçme hakkını engelleyen yasakçı bir yönetmeliktir. Her ay 400 hekimin kamudan istifa ettiği, 225 hekimin yurtdışına gittiği, Cumhuriyet tarihinin en büyük yurtdışına hekim göçünün olduğu, hekim ihtiyacımızın üst düzeyde olduğu bir dönemde tıbbi bilgi ve becerileri yüksek olan serbest hekimler bu yönetmelik değişiklikleriyle sağlık sisteminin dışına itilmiştir. Oysa serbest çalışan 7 bin civarında nitelikli hekimin tıpkı özel hastanelere sağlanan şartlarda SGK ile anlaşma yapması sağlanarak sağlık sistemi içine dahil edilmesi sağlanabilirdi. Sağlık bakanının zincir özel hastane patronu olduğu bir ülkede, zincir özel hastanelerin oluşması ve kartelleşmesi engellenemez."