birgün

27° AZ BULUTLU

GÜNCEL 25.09.2019 00:10

60 milyon avroluk hibe kaydedilmedi

AB’nin Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yürütülen projeler için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne hibe ettiği 60 milyon avronun muhasebeleştirilmediği ortaya çıktı. Sayıştay, AB’den ve diğer uluslararası kuruluşlardan alınan paralardan yapılan harcamaların kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

60 milyon avroluk hibe kaydedilmedi

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği'nden "60 milyon euroluk hibe kaydedilmedi" başlıklı habere gelen Düzeltme ve Cevap Metnidir

18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Mutabakatının Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü arasında imzalanmıştır. 03.12.2019 tarihinde sona erecek olan bu proje haberde belirtildiği gibi sadece Suriyeli sığınmacılar için değil uyruğuna bakılmaksızın tüm düzensiz göçmenleri ilgilendiren hükümlere havidir. Anılan projenin idari ve mali yürütücüsü Göç İdaresi Genel Müdürlüğü olup bu projenin tüm Muhasebe ve Banka işlemleri; Hibe Sözleşmesinin öngördüğü ilke ve kurallar çerçevesinde 2016/8 Başbakanlık Genelgesinde belirtilen “Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği ve Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hibe sağlayıcısı olan AB denetimlerine esas olacak şekilde yapılmaktadır.

Yukarıda ifade edilen hukuki dayanaklara uygun olarak proje mali kayıtları, başta AB kurumlan olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların denetimine açık bir şekilde özel bir muhasebe programına kayıt edilmekte ve tüm mali işlemler bu program üzerinden muhasebeleştirilmektedir. Kayıt altına alınan tüm evrak ve dokümanlar Mali Müşavir onaylı olarak denetime açık bir şekilde muhafaza edilmekte olup AB tarafından tahsis edilen hibe tutarı Genel Müdürlük Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanlığı adına Kamu Bankalarında açılan özel hesaplarda takip edilmektedir. Yapılan mali faaliyetlerle ilgili olarak bağımsız denetçiler tarafından Finansal Denetim, Sistem Denetimi ve iki kere de İzleme Denetimi yapılmış olup denetim sonuçlan müspet bir şekilde sonuçlanmıştır. Sayıştay raporunda muhasebe işlemlerinin müstakil bir muhasebe sistemi üzerinden değil de (MYS) içerisinde takip edilmesi gerekliliği eleştiri konusu yapılmıştır.

***

MUSTAFA MERT BİLDİRCİN

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Türkiye’deki sığınmacılara yönelik yürütülen projeler için Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kaynaklardan aldığı parayı kayıtlara geçirmediği ortaya çıktı. Müdürlüğün, “AB-Türkiye 18 Mart Mutabakat Zaptının Uygulanmasının Desteklenmesi” ve “Türkiye’de Geçici Koruma Kapsamında Bulunan Yabancıların Kişisel Verilerinin Doğrulanması” projeleri için aldığı paraları muhasebeleştirmediğini belirleyen Sayıştay, müdürlüğe hibe edilen para ile ilgili denetimsizliğe dikkati çekti.

Sayıştay’ın, “Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Denetim Raporu”na göre, Türkiye’de yakalanan ve AB ülkelerinden dönen düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için kuruma 60 milyon Avro hibe edildi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, kendisine verilen paranın 39.7 milyon Avrosunu harcadı.

Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan yabancıların kişisel verilerinin doğrulanması amacıyla yapılan proje için de müdürlüğe 18.6 milyon TL aktarıldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nce müdürlüğe aktarılan paradan geriye 37 TL kaldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, AB ve başka uluslararası kaynaklardan alınarak harcanan ve TL karşılığı 194 milyon TL olan tutarı muhasebeleştirmedi. Müdürlüğün muhasebe kayıtlarını inceleyen Sayıştay denetçileri, projeler için kuruma hibe edilen paranın, bu paradan yapılan harcamaların ve kalan paranın kayıt altına alınmadığını saptadı.

Kurum, hibe tutarlarından yapılan harcamaların Yönetmelik hükümlerine göre muhasebeleştirilmesinin göçmenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasında aksamalara neden olabileceğini savundu. Kurumun savunmasının yeterli olmadığını belirten Sayıştay denetçileri, “Göçmen ihtiyaçlarının karşılanması hususunda aksamalara neden olabileceği savının da gerçekçi bir yaklaşım olmadığı ortadadır” ifadelerini kullandı.

3,6 MİLYON SURİYELİ VAR

Öte yandan Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız, “Ülkemizde farklı statülerde yaşamaya devam eden yabancıların 3.6 milyondan fazlasını geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ayrıca çok sayıda Irak, Afganistan, Pakistan ve Orta Asya uyruklu yabancı ülkemizde bulunuyor” dedi.

Bir Çağrımız Var
Az önce okuduğunuz haber, bağımsız bir medya organı tarafından size sunuldu.
Bağımsız gazetecilik; sermayeye karşı halkı, sömürüye karşı emeği, eşitsizliğe karşı adaleti, savaşlara karşı barışı, piyasacılığa karşı temel hakları, talana karşı doğayı, erkek şiddetine karşı kadınları, istismara karşı çocukları savunmanın olmazsa olmaz koşuludur.
Siz de gerçeğin sesini yükseltmek adına sorumluluk almak istiyorsanız, sadece birkaç dakikanızı ayırarak BirGün’e abone olabilir ve ‘#BirGünBenim’ diyebilirsiniz.
Şimdiden sonsuz teşekkürler…
BirGün bizim; hepimizin.
Tıklayınız