Meslek örgütleri ve sendikalar, okullarda çocuklara ücretsiz yemek verilmesi için ‘Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu’nu kurdu. Koalisyon ‘‘Devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil mesele olarak görülmeli’’ dedi.

Açlık, eğitime engel oluyor
Fotoğraf: ANKA

HABER MERKEZİ 

Öğrenci Veli Derneği’nin (Veli-Der) çağrısıyla bir araya gelen meslek örgütleri, sendika ve ilgili dernekler "Türkiye Okul Yemeği Koalisyonu"nu kurdu. Sağlıklı ve başarılı bir nesil için devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak ele alınması gerektiğini vurgulayan koalisyon, "Gelin hep birlikte çocuklarımızın geleceğine sahip çıkalım, yapılan çalışmaların takipçisi olalım ve birlikte çözüm üretelim" dedi. 

Veli-Der, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Türk Tabipleri Birliği (TTB), TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV), Derin Yoksulluk Ağı ve Eğitimciler Derneği (EĞİT-DER) tarafından oluşturulan koalisyon dün düzenlenen toplantı ile kamuoyuna duyuruldu. 

‘EN ACİL GÜNDEM’ 

Ülkede çocukların sağlığı ve geleceği üzerinde ciddi, kalıcı olumsuz etkilere neden olan beslenme yetersizliği sorununun çözülmesinin sağlıklı ve başarılı bir neslin yetişmesi için elzem olduğuna dikkat çeken koalisyon, "Her çocuğun temel hakkı olan sağlıklı beslenme başta siyasi iktidar olmak üzere ilgili kamu kurumlarının sorumluluğundadır. Okul yemeği programları yoluyla okul çağındaki çocuklara ücretsiz gıda ve beslenme desteğinin kamu kurumlarının politika önceliği olması son derece ivedidir. Ancak uygulanan politikalara bakıldığında okul yemeği programlarının kamu gündeminin dışında bırakıldığı aşikârdır" denildi. 

TABLO VAHİM 

Okul yemeği ile ilgili gereken adımların atılmadığı, verilen sözlerin de tutulmadığı anımsatılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: "Üç yılda bir yapılan ve 15 yaşındaki öğrencilerin okuma, matematik ve fen alanlarındaki becerilerini ölçen PISA kapsamında öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri ve velilere anketler uygulanmaktadır. Ankette öğrencilere sorulan sorulardan biri de ‘Geçen 30 günde yiyecek alacak paranız olmadığı için kaç kere yemek yiyemediniz?’ sorusuydu. Bu soruya verilen yanıtlar ülkemizde en az 5 öğrenciden birinin haftada en az bir kere parası olmadığı için yemek yiyemediğini ortaya çıkardı. Türkiye 37 OECD ülkesi arasında yüzde 19,2 ile, son 30 günde haftada en az bir kez yiyecek parası olmadığı için yemek yiyemeyen öğrenci oranının en yüksek olduğu ülke oldu. Çoğunluğunu fen ve Anadolu lisesi öğrencilerinin oluşturduğu PISA anketinde dahi en az beş çocuktan biri açlığı yaşıyorsa diğer okul türleri ve okulların tamamı açısından gerçek tablonun daha vahim olduğu aşikârdır. TÜİK 2022 verilerine göre üç çocuktan biri (yüzde 35,3) ciddi maddi yoksulluk, yetersiz beslenme sorunu ile karşı karşıyadır. Okul terklerinin bu maddi yoksulluktan kaynaklandığı açıktır, diğer bir deyişle neden yoksulluk sonuç okul terkidir. Yetersiz beslenme, çocukların fiziksel gelişimini, okul için hazır bulunuşluğunu, akademik başarısını ve okula devamını da etkilemektedir. Dünyada bu sorunların çözümü için en etkili ve en yaygın şekilde kullanılan müdahale programı okul çocuklarına ücretsiz beslenme desteği sunan kamusal okul yemeği programlarıdır. Bir gıda krizi içinde olduğumuz, toplumun geniş kesimlerinin sağlıklı beslenme açısından ciddi sorunlar yaşadığı ve bu sorunun mevcut şartlar bu şekilde devam ederse daha da kötüye gideceği bilinmelidir. Gıda krizi çocukların sağlıklı büyüme ve gelişme hakkının bir ihlali olarak görülmelidir. Açlık, gizli açlık, yoksulluk, güvencesizlik çocukların eğitim görmesine engel olmamalı. Çocuklar okulda aç kalmamalı. Başta siyasi iktidar olmak üzere tüm bileşenler, yetersiz beslenme ile mücadelede sorumluluk almalı ve devlet okullarında ücretsiz beslenme birincil öncelikli mesele olarak görülmelidir."