birgün

18° GÖK GÜRÜLTÜLÜ HAFİF YAĞMURLU

Adana'da aile hekimleri 2 gün iş bıraktı

Adana'da aile hekimleri, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki olarak iki gün iş bıraktı. TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, "Sağlık Bakanlığı ve iktidarın kayıtsızlığı maalesef bizleri başka eylemliliklere itmektedir. Anlaşılmaktadır ki artık uzun süreli veya süresiz iş bırakmalara hazır olmalıyız" dedi.

SAĞLIK 30.06.2022 15:12
Adana'da aile hekimleri 2 gün iş bıraktı
Abone Ol google-news

Yakup DURMUŞ / ADANA

Adana'da aile hekimleri, ‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepki olarak iki gün iş bıraktı.

Adana Sağlık İl Müdürlüğü önünde toplanan aile hekimleri burada açıklamalarda bulundu.

TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, 'Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği' olarak adlandırılan sözleşme yönetmeliği gerekçe gösterilerek aile hekimlerine uygulanan haksız, hukuksuz sözleşme fesihlerini ve bu yönetmelikle kurulmaya çalışılan baskıcı yönetimi kabul etmediklerini belirtti.

“Bu yönetmelik ile ASM sağlık çalışanlarına karşı baskı ve tehdit aracı olarak kullanılmaktadır" diyen Menteş, "Bir yıldır sözleşmenin iptali yönündeki taleplerimiz Sağlık Bakanlığı tarafından görmezden gelinmektedir. Bir bütün olarak hekimler ve sağlık emekçilerinin sorunları artık katlanılamaz noktadadır. Ekonomik, özlük haklarımızdaki kayıplar, güvensiz ortamlarda çalışma ve sağlıkta şiddetin geldiği nokta ortada iken bir de bu tür ceza yasaları bizleri artık mesleğimizi yapamaz duruma getirmiştir" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRELİ İŞ BIRAKMA KAPIDA

Menteş, şöyle devam etti: “Toplumun sağlık hakkını korumak amacıyla birinci basamak koruyucu sağlık hizmetlerinin kâr amacıyla değil, toplum yararına sunulması ve ekip anlayışıyla çalışanların haklarını kazanması için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Bugüne kadar yaptığımız eylemler karşısındaki Sağlık Bakanlığı ve iktidarın kayıtsızlığı maalesef bizleri başka eylemliliklere itmektedir. Anlaşılmaktadır ki artık uzun süreli veya süresiz iş bırakmalara hazır olmalıyız. Bizleri bu eylemleri yapmak zorunda bırakmayın ve bir an önce TTB ve sağlık örgütleri ile birlikte görüşerek uygun yasaları çıkarın.”

SES: BU YASA CEZA SOPASI MI?

SES Eş Başkanı Dr. M. Enis Akyüz ise açıklamasında, “Sağlık Bakanlığı’ndan, hükümetten sahanın sorunlarına çözüm olacak bir düzenleme beklerken bunun yerine ceza sopası ile susturulmaya çalışıldığımız değişikliğin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Çalışma hayatının her alanında iş güvencesizliğini hakim kılan AKP, birinci basamağı da bu anlayışla inşa etmeye devam ediyor" diye konuştu.

Akyüz, şunları söyledi: "Keyfiyete kalmış sözleşmeler, geniş tanımlı ceza maddeleri ile fesih tehdidi, her geçen gün artan iş yüküne rağmen açıklama yapana ceza tehdidi iş güvencesini ortadan kaldırıyor. Yönetmelik değişikliği ile aile hekimliği çalışanlarının statüsü, il sağlık müdürlüklerine bağlı işçi noktasına getirilmiş, kölelik sistemine taşınmıştır. Yeni yönetmelik ile sözleşme yenilme ve fesih yetkisi İl Sağlık Müdürlüklerine verilmiş olup zaten iller arasında var olan uygulama farklılıkları kişilerin insafına bırakılmıştır. Açığa alma, sözleşme yenilememe gibi olağanüstü yetkiler, tüm hukuk kuralları çiğnenerek verilmiştir.”

“Entegrede çalışanlara 'mazereti olsa dahi işe gelmezse sözleşmesi feshedilir' gibi hukuka aykırı bir maddeden tutun da açıklama yapana ceza korkutması dahil bir çok ceza maddesi olan bu yönetmelik çıktığı andan itibaren yanlış olduğunu ortaya koyduk, hâlâ da söylüyoruz" diyen Akyüz, şunları kaydetti:

"Birinci basamak, ülkenin sağlık hizmetlerinin temel taşıdır. Koruyucu sağlık sistemi kurulmazsa, ülkemizde örneğini gördüğümüz gibi, sağlık hizmeti altından kalkamayacağı bir yükün altına girer. Birinci basamakta halkın temel sağlık ihtiyaçları karşılanırken, daha da önemlisi olan hastalık çıkmadan önleme amaçlı sağlık hizmeti kurulmalıdır. Bunun için ekip anlayışı içerisinde çalışacak olan, yeterli sayıda, kadrolu, iş güvenceli ve insani şartlarda çalışan sağlık emekçileri gereklidir. Bir hekim ve bir ebe/hemşire’ye “ne hâliniz varsa görün” denilerek değil, kamunun sorumluluğunda, hemşire ve ebe sayısı artırılmış, işleri sadece poliklinik yapmak olmayan hekimler ile donatılmış, sağlık memurları ile güçlendirilmiş bir ekip kurularak, bölge tabanlı nüfus ile vatandaşa da sağlıkları ile ilgili sorumluluk verilerek kurulacak bir sisteme ihtiyacımız vardır.”

HEKİMLERİN TALEPLERİ

Yapılan açıklamada, hekimlerin talepleri şöyle sıralandı:

"1.Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerin toplum yönelimli ve bölge tabanlı sunulmalıdır.

2.Koruyucu sağlık hizmetlerin tüm giderleri kamudan karşılanmalıdır. ASM’lerin tümü uygun standartlarda ve donanımda kamu binası olarak yapılmalıdır. Ticarethane benzeri uygulamadan vazgeçilmelidir.

3.Mobil hizmetler için kamu tarafından, uygun mekân temin edilmeli, kamu tarafından araç tahsisi yapılmalıdır.

4.Yaz-boz tahtasına dönüşmüş olan mevzuat sağlık emekçilerin örgütlerinin katılımıyla yeniden düzenlenmeli, Sağlık emekçilerinin karar mekanizmalarına katılımı sağlanmalıdır.

5.Emekçilerin kadrolu, iş güvenceli istihdamı sağlanmalı, kamu dışı emekçiler kadroya alınmalıdır.

6.Birinci basamak ekibi genişletilmeli, bölge ve nüfusun özelliklerine göre belirlenen sayıda sağlık emekçisi istihdam edilmelidir.

7.Nüfus ve performansa dayalı ücretlendirme yerine emekliliğe yansıyacak temel ücret uygulaması hayata geçirilmelidir.

8.Birinci basamak sağlık emekçilerin taleplerine yönelik toplu sözleşme hazırlanmalı, tüm sağlık ve sosyal hizmet alanı için yapılan toplu iş sözleşmesinde birinci basamağa özgün yer verilmelidir.

9.Denetim ve izlemelerin birincil amacı hizmet içi eğitim hedefi ve sistemin işlemeyen yönlerini tespit ve çözüm odaklı olmalıdır.

10.Birinci basamak gerektirdiği tüm hizmetleri sunabilecek genişlikte bir ekipten oluşmalı; tüm sağlık emekçileri kadrolu (4a) istihdam edilmeli ve ücretlendirmesi de emekliliğe yansıyacak temel ücretle olmalıdır. Çalışma koşulları ve ücretler toplu sözleşme ile belirlenmelidir.”

Kesk Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Mehmet Çelik’in katıldığı açıklamada TTB 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sağlık İş’ten Hatice Erdoğan, Adana HED’den Dr. Esin Dinçel de yönetmeliği kabul etmediklerini belirten birer konuşma yaptı.

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol