Hükümetin “imar barışı” adı altında hazırladığı düzenleme, kaçak yapıların affının yanı sıra Hazine arazilerine, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanlarına, ormanlar, kıyılara ve tarım arazilerine el konulmasının da yolunu açıyor

Af değil rant düzenlemesi

NURCAN GÖKDEMİR nurcangokdemir@birgun.net @nurcangokdemir

Hükümetin seçim kararı alınmasının hemen ardından Meclis’e sunduğu ve “af değil devletle vatandaş arasında imar barışı” olarak açıkladığı düzenleme, ruhsatsız yapıların affının yanı sıra kamu varlıklarının peşkeşi ile sonuçlanacak düzenlemeler de içeriyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan tasarı ile üzerinde kaçak yapı bulunan Hazine arazileri, tarihi, doğal, arkeolojik sit alanları, ormanlar, kıyılar ve tarım arazileri de el değiştirecek. Kamu arazileri ile inşaat yasağı olan alanlar üzerine yapılan yapıların bina ve emlak değerinin yüzde 3’ünün ödenmesi karşılığında işgal meşrulaşacak.
Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği arazisi üzerindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, ANKAPARK, şehir hastaneleri, Kapadokya’daki oteller, birçok büyük kentteki AVM’ler, yaylalardaki yapılar affedilirken inşaat yasağı bulunan alanların talanı da hukuki kılıf kazanacak.

“Yağma katmerlenecek”
Tasarının bu hükmüne ilişkin komisyondaki tartışmalarda dile getirilen görüşler şöyle:

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam: Afla birlikte vatandaşların kimi mağduriyetleri bahane edilerek, mutlak yapı yasağı olan yerlerdeki yapılaşma meşrulaştırılacak. Tamamen ruhsatsız kaçak yapılar yasaya uygun hale getirilmeye çalışılıyor. SİT alanları, arkeolojik alanlar, kıyılar, boğazlar, tarım arazileri gibi bölgelerde kısmen ya da tamamen yapı yasağı olan yerlerde ya kaçak ya da ayrıcalıklı yapılar da affedilecek. Yasa tasarısıyla Hazine arazileri de vatandaşa satılacaktır. Bu madde çok tehlikeli bir maddedir, bu maddenin çekilmesi gerekir.

Hazine arazilerinin özel mülkiyete geçmesi öngörülerek yağma katmerlenecektir. Devletin çöktüğünün ve bir aciz içinde olduğunun göstergesidir. Bu yasa tasarısı bütün varlıklarımızın talan edilmesini teşvik edecek ve talan edilmiş olanların yasallaşmasına olanak sağlayacaktır.

CHP İstanbul Milletvekili Gülay Yedekci: Mesela diyelim ki bir vatandaş herhangi bir kamu arazisinin üzerinde bir yapı yaptığını söylüyor. “Burasını ben kendi arazim zannediyordum, çevirdim ama yanlışlık yapmışım. Üstüne de yapıyı yaptım. Ne kadarsa bedeli vereyim” derse bunu nasıl engelleyeceksiniz? Yapılacak olan şey, üç kuruş para alıp şu anda darboğazda olan ülke ekonomisini seçim ekonomisine çevirmeye çalışmaktan öte bir sıkıntıdır ve çok da önemli bir sorundur bu.