birgün

20° AÇIK

Ahmet Davutoğlu: Siyaset anlayışımız geleneğe bağlı özgürlükçülük

Davutoğlu, Ankara Bilkent Otel'de kameralar karşısına çıkarak, yeni partisiyle ilgili açıklamalarda bulundu

SİYASET 13.12.2019 10:27
Ahmet Davutoğlu: Siyaset anlayışımız geleneğe bağlı özgürlükçülük
Abone Ol google-news

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, kurduğu Gelecek Partisi için yasal başvuruda bulunmasının ardından bugün, kameraların karşısına geçti.

"Bizim bir Geleceğimiz var" sloganıyla partinin kurucular kurulunu tanıtmak için sahneye çıkan Davutoğlu açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Siyaset anlayışımız geleneğe bağlı özgürlükçülük."

"Siyasal sistem tercihimiz katılımcı demokrasidir."

"1968 kuşağının idealist anlayışını yaşayanımız da var 12 Eylül’ü aynı koğuşta geçirenimiz de var. O günlerce yıllarca özgürce doğan bir güneşi bir şafak vaktinde seyredebilmek için gün sayanlarımız da var. Yeni ümitlerle birlikte doğanlar da var aynı yıllarda kıyafeti nedeniyle bütün geleceği kararanlar da var. Ve nihayet 15 Temmuz’da hain bir çeteye karşı omuz omuza vermiş kahramanlar da var, düşüncelerini ifade etmekten dahi mahrum bırakılanlar, fikir ve bilim kurumlarının tasfiye edilişlerine şahitlik etmek zorunda kalanlar da var. Üç nesil olarak bir arada buradayız. Farklı yaşlardayız ama hepimiz genciz genç kalacağız. Farklı inançlara mensup, farklı etnik kökenlerden gelen ancak bu aziz toprakları vatan bilen bir topluluğuz. Farklı kökenlerdeniz ama hepimiz eşit ve onurlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Üç nesil olarak çok sancılar yaşadık çok açılar gördük ama nefrete değil sevgiye, korkuya değil ümide ayarlıyız. Geçmişe ağır yakmaya değil ortak bir gelecek kurmaya, yeni şeyler söylemeye geliyoruz."

"Surat asmaya değil tebessüm etmeye geliyoruz. Gün bizi ayıran değil bizi birleştiren politikaları konuşma günüdür."

“Nesiller aşan ortak aklın ürünü olan değerlerin korunması bağlamında geleneğe saygılı, modern ve çağdaş, sınır aşan teknolojik etkileşim bir gelecek vizyonu bağlamında küresel bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Geleneğe bağlı özgürlükçüdür siyaset anlayışımız. Geleneğe bağlılığımız gelenekten kopuş değildir."

"Dünyada otoriter ve popülist eğilimlere yöneliş olduğu bir dönemde başı dik insanların yaşadığı bir ülke var etmeliyiz. Usulsüz ve baskıcı metotlarla Türkiye'nin zihni kapasitesini kapatmaktadır. Gazetecilerin keyfi tutuklamalara maruz kalmadığı bir düzeni inşa edeceğiz. Siyasi yöntem ilkemiz kapsayıcılıktır. “

“Etnik, dini ayrımlara karşı toplumun her kesimini kapsayan bir siyasi anlayışın öncüleriyiz.”

“Partimiz ortak akıl süreçlerinin öncüsü ve destekçisi olacaktır. Siyasetimizin vicdani ilkesi din ve vicdan özgürlüğüdür.”

"Hak ve makam talepleri ibadet üzerinden değil adalet liyakat temellerine dayalı hukuk üzerinden gerçekleştirilmelidir. Devlet bütün dini mezhebi topluluklara aynı mesafede olmalı ve eşit yaklaşım göstermelidir. Bu çerçevede bakışımız özgürlükçü din anlayışıdır."

"Dini ya da seküler hiçbir yapının devlet içinde ayrıcalıklı bir konum elde etmesine asla müsaade edilmeyecektir."

"Kamu düzenini tehdit eden şiddete karşı kaos girişimine karşı vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini koruyacak bir adalet mekanizmasının işlemesini sağlamasının en temel görevimiz olduğuna inanıyoruz."

"Terör ve terörle mücadele söylemi toplumun enerjisini düşüren bir tuzak olmaktan çıkarılmalıdır."

"Hak ve makam talepleri ibadet üzerinden değil liyakat teamülleri üzerinden gerçekleşmeli."

"Eğitimi insan devşirme alanı olarak değil nitelikli insan yetiştirme alanı olarak görüyoruz. Tek tipçi değil tüm kesimleri kucakalayan demokratik ve çoğulcu bir yaklaşımı benimsiyoruz. O çocukların en temel hakkı sevgi, gençlerin ümitvar bir gelecektir."

"Gençlerin dinamizminden korkanlar onları dar kalıplara hapsetmektdir. Biz o dinamizmi her alanda ön açıcı düzenlemeler yapma görüşündeyiz. "

"Hedefimiz kadın ve erkeğin birbirine rağmen değil yan yana yol alabilmelerini sağlamaktır. Partimiz ırk din inanç temelli ayrımcılıklarının karşısında durduğu gibi prens ayrımcılığının da karşısında durmalıdır."

"Parti olarak lider kültü ve edilgen kadrolar anlayışına dayanan siyaset tarzını reddediyoruz."

"Yargının kontrol altına alınması çabası hangi gerekçeyle ve kim tarafından yapılırsa yapılsın en büyük suç olarak görülmelidir."

"Her yargıcın sadece kendi vicdanıyla karar vermesini sağlayacak bir hukuk düzeni kurulacaktır. Esaslı bir reform yapılacak, Hakimler ve Savcılar Kurulu ikiye ayrılacaktır."

"Siyasi davranış ilkemiz ahlâki tutarlılık ve şeffaflıktır. Göründüğümüz gibi olup, olduğumuz gibi görüneceğiz. Kibre karşı tevazuyu, israfa karşı tasarrufu, şahsi çıkara karşı kamu çıkarını savunuyoruz. Güç ve iktidar sahibi olmak ayrıcalık değil, ağır bir sorumluluktur.Her türlü açık ve örtülü yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik konusunu, ahlâki dokumuzun korunması ve adil gelir dağılımına dayalı sosyo-ekonomik dengenin sağlanması açısından bir zorunluluk ve önşart olarak görüyoruz.

"Yolsuzlukların kökünden engellenmesi için kamu adına yapılan her türlü işlem, kamu denetimine açık olmalıdır. Bu ancak şeffaflık ilkesi ile sağlanabilir. Hem devlet yönetiminde hem de siyasette şeffaflığı ve hesap verilebililirliği kamu ahlakımızın en temel ilkeleri olarak benimsiyoruz."

"Alevi yurttaşlarımızın inanç ve öğreti temelli taleplerine, geleneksel Mürşid, Pir ve Dede ocakları esas alınarak ve modern Alevi örgütlerinin talepleri göz önünde bulundurularak, eşit yurttaşlık hakkı ve demokratik uzlaşı temelinde çözüm bulunacaktır."

Video haberler için YouTube kanalımıza abone olun

Birgün'e Abone ol