birgün

9° PARÇALI BULUTLU

ÇALIŞMA YAŞAMI 28.08.2021 09:19

Aile hekimleri susturulamaz

Aile hekimleri susturulamaz

Emek Servisi

Aile hekimleri, 1 Temmuz’da uygulamaya konan, iş güvencesini ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldıran yönetmeliğe karşı 2’nci kez iş bıraktı. Sağlık Bakanlığı’na, bu yönetmeliğin geri çekilmesi ve sorunlarına çözüm olabilecek yeni bir yönetmelik çıkartılması çağrısında bulunan aile hekimleri birçok ilde eylem yaptı.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştiren sağlık emekçileri, bakanlık tarafından olumlu adımlar atılana kadar her türlü hukuki ve fiili mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Sağlık emekçileri adına basın açıklamasını okuyan İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Senem Özşehir, “Basında veya sosyal medyada izinsiz bilgi veya demeç vermek 50 ceza puanı. Sahte evrak düzenlemek ve işe alkollü gelmekle eş görülmüş bu eylem. Sağlık çalışanının halkımızı bilgilendirmek için basına konuşması veya bilgi vermesi ne kadar büyük bir suçmuş meğer, üstelik aynı eylemi bir kez daha yaparsa iki kat ceza puanı veriliyor” dedi.

Sosyal medyadan ya da gazetelere demeç vererek meslekleriyle ilgili yorumda bulunmalarının işten atılma nedeni haline getirildiğini anlatan Özşehir, aile hekimliği çalışanlarının 2 yıllık sözleşme süresince mazeretli veya mazeretsiz 5 kez nöbete gitmediği zaman iş akdinin sona erecek olmasına da tepki gösterdi. Özşehir, “Mazeretin yok sayıldığı bir hukuk devleti olabilir mi” diye sordu.

Aile hekimliğinin 11 yıllık sürecinde aile hekimliği çalışanlarının hem özlük hakları hem elde edilen gelir konusunda hep geriye gittiğini aktaran Özşehir, şunları söyledi: “İşte biz tüm bu nedenlerden dolayı iş bırakıyoruz ve Bakanlığımız sesimizi duymadığı ve olumlu adımlar atılmadığı takdirde her türlü hukuki ve eylemsel mücadelemize devam edeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”