Önemli sulak alanlardan Balıkesir Akçay’da yapılması planlanan konut projesine ilişkin karar duruşması yapıldı. Duruşma öncesinde yapılan açıklamada, Akçay’ın imar rantına kurban edilmeyeceğine dikkat çekildi.

Akçay’ı rantçılara bırakmayacağız
Konut projesi dava öncesi mahkeme önünde protesto edildi. (Fotoğraf: BirGün)

HABER MERKEZİ

Balıkesir Edremit Belediyesi’nin Akçay Sulak Alanı’nda verdiği inşaat ruhsatlarının iptali için açılan davanın karar duruşması dün görüldü. Balıkesir 2. İdare Mahkemesi kararını 1 ay içerisinde açıklayacak.

Edremit Belediyesi, Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nda ‘Enginkent Akçay’ adlı bir konut projesi için izin verdi.  Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin yanı sıra 4 sivil toplum örgütü ve yurttaşlar yürütmenin durdurulması ve ruhsatların iptali talebi ile dava açtı.

 
Açılan davada hazırlanan bilirkişi raporu ruhsatların bölgeye vereceği zararı ortaya koydu: 

»Projenin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiş ve onaylanmış herhangi bir imar planı yok.

»Edremit Belediyesi’nin inşaat ruhsatlarına dayanak yaptığı Mülga Zeytinli Belediye Meclisi’nin 10.07.1980 tarih ve 11/52 sayılı kararı geçerli değil.

»İnşaatına başlanan ve devam eden söz konusu yapılaşmaların mevcut ekolojik sistemi olumsuz etkileyeceği gerekçeleri ile Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ne uygun değil. 

»Mevcut yapılaşma çabasının bölgenin sulak alan ve koruma alanı değerlerine olumsuz etkileri sebebiyle yönetmeliklere, şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uygun olmadığı görüş ve kanaatine varıldı. 

Bilirkişi raporunun ardından mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. 

SOL PARTİLERDEN DESTEK

Dava öncesinde mahkemede önünde açıklama yapıldı. “Akçay Sulak Alanı’na Dokunma. Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganları atılan basın açıklamasına Balıkesir Çevre Platformu, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi, SOL Parti, Yeşil Sol Parti ve HDK de destek verdi.

Açıklamayı Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nden Süheyla Doğan ve Ömür İlgör  yaptı. Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı’nın imar rantına ve kamunun bazı projelerine kurban edilmemesi için verilen mücadeleye dikkat çekilen açıklamada, alanla ilgili Korunan Alanlar Yönetmeliği ve Sulak Alanlar Yönetmeliği’ne göre yapılan tescil kararlarına yer verildi. Enginkent Proje Alanı’nın Nitelikli Korunan Alan bölgesinde kaldığı ve bundan böyle bu karar doğrultusunda bu bölgede inşaat faaliyeti yapılamayacağı belirtildi. Sulak alanların önemine vurgu yapılan açıklamada, bir kısmı Mahalli Sulak Alan olarak tescil edilen alanın Ramsar Sözleşmesi’ne göre en az 3 kriteri sağladığı belirtilerek Uluslararası Sulak Alan olarak tescil edilmesi gerektiği ve bu konuda mücadeleye devam edileceği vurgulandı. 
Açıklamanın okunmasının ardından davanın avukatı Cem Altıparmak davanın seyri ile ilgili bilgi verdi. Mahkemenin daha önce yürütmeyi durdurma kararı verdiğini hatırlatan Altıparmak, lehlerine karar beklediklerini belirtti.