birgün

1° PARÇALI BULUTLU

GÜNCEL 04.12.2021 09:17

Akkuyu yer lisansı AİHM’e taşındı

Akkuyu yer lisansı AİHM’e taşındı

Bilge SARIHAN

Mersin Tabip Odası, halk sağlığını tehdit eden Akkuyu Nükleer Santralı ile ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumu aleyhine açtığı davaya ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuru yaptı. "Yer lisansının iptaline" ilişkin açılan davanın Türkiye Mahkemelerinde ve Danıştay’da reddedilmesi üzerine AİHM’e başvuru yaptıklarını belirten Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, bu dava ile sadece Akkuyu Nükleer Santralı’na değil tüm nükleer santrallara karşı çıktıklarını vurguladı.

Yerel mahkemeler ve Danıştay’da reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvurunun siyasi sebepler nedeniyle reddedildiğini ifade eden Antmen, tüm iç hukuk yollarının tükenmesi sebebiyle konuyu AİHM’e taşıdıklarını belirtti. Nükleer santralların teknolojisi yeni olsa bile insan sağlığı üzerinde ciddi zararları olduğuna dikkat çeken Mersin Tabip Odası Başkanı, rüzgâr santralları ve güneş enerjisi dururken bunlara yönelmeyip nükleer enerji üretmenin mantıklı olmadığına kaydetti.

Yerel mahkemelere ve AİHM’e yapılan başvurunun hukuki dayanaklarına değinen Av. Bilgehan Yaşa ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 2.maddesinde bahsedilen "yaşama hakkı"nın ihlal edildiğini belirtti. Av. Yaşa, “AİHM hak ihlalini tespit etmesini ve Türkiye'nin AİHM kararlarına derhal uyması veya ihlal prosedürünü işletmesini umut ediyoruz. Ancak Türkiye'nin son zamanlarda bazı AİHM kararlarına uymadığının da altını çizmek gerekiyor. Umarım AİHM hak ihlali yönünde karar verir, Türkiye de bu ihlal kararları doğrultusunda işlem yapar ve tüm Doğu Akdeniz için büyük tehdit oluşturan, doğayı tahrip eden nükleer santraldan kurtuluruz” ifadelerini kullandı.